AAA

The idea of applying the fuzzy calculus for the evaluation of the efficiency of IT methods used for supporting knowledge management at universities

Agata Szeptuch

Abstract

The support of knowledge management processes in organizations is a combination of various IT methods used for extracting, evaluating, disseminating, storing, organizing and generating knowledge. The selection of IT methods supporting knowledge management processes cannot be random, but must be based on rational premises. This rationality can be provided by the evaluation of the available methods and tools based on the criterion of effectiveness.

Efficiency, as a gradable, fuzzy concept of economic science can be seen as a fuzzy linguistic variable set of values. Consequently, it is possible to develop a method for testing the effectiveness which use fuzzy logic, in particular, the fuzzy calculus.

The description of the method, as well as an example of its application in the study of the effectiveness of IT methods used in knowledge management in universities, have been presented in this study.

It should be underlined that the method presented here is universal and can be used not only for the evaluation of performance but also of other aspects of activity, such as operating capability.

Bibliography

 • M. Białko, Metody i zastosowania sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1996.
 • L. Bolc, W. Borodziewicz, M. Wójcik, Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej, PWN, Warszawa 1991.
 • A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyk, PWN, Warszawa 2002.
 • J. Kacprzyk, Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001.
 • J. Kacprzyk, Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa 1986.
 • A. Łachwa, Rozmyty świat zbiorów, licz, relacji, faktów, reguł i decyzji, Wydawnictwo Exit, Warszawa 2001.
 • K. Mizera, Modelowanie procesów decyzyjnych w rozmytej sytuacji decyzyjnej, [w:] Informatyka w dydaktyce i badaniach naukowych szkół ekonomicznych, Materiały z konferencji naukowej w AE w Katowicach, WAE w Katowicach, Katowice 1989.
 • W. Ostasiewicz, Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa 1986.
 • K. Sobolewski, O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 • A. Szeptuch, Metody informatyczne jako instrument zarządzania wiedzą, „e-mentor” 2013, nr 1 (48), s. 60-65, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/id/993.
 • A. Szeptuch, Skuteczność metod informatycznych stosowanych w procesie zarządzania wiedzą na uczelniach, „e-mentor” 2013, nr 3 (50), s. 61-66, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1025.

AUTHOR

AGATA SZEPTUCH, PhD

Higher School of Labour Safety Management in Katowice