AAA

External and global, or internal and local? Which main factors shape the organisational culture of shared service centres of transnational corporations in Poland?

Maria Niewierko

Abstract

Organisational culture has been the topic of research and in-depth analysis for around fifty years, emphasising the multifaceted nature and operationalisation challenges of organisational culture. Studies on its manifestations (i.e. values, behaviours, symbols) and functions have been conducted in relation to corporations, perceived as one entity rather than its subsidiaries. The aim of this article is to investigate the factors shaping the organisational culture of the growing number of shared service centres (SSC) of transnational corporations in Poland, an area that has not yet been thoroughly explored. The article is both theoretical and empirical, with the theoretical part devoted to the characteristics of the growing numbers of SSCs in Poland and a comprehensive classification of environmental factors in which SSCs function, while in the empirical part the author conducted statistical tests regarding the choice of dominant factors shaping SSC culture. A practical dimension of the study is the ranking list of factors shaping the SSC organisational culture: at the top of the rank are the factors related to the activity profile (both for the SSC and parent company) and human capital factors (age, competences, qualifications, employee gender both for the SSC and the parent company). The reverse approach to culture, concentrating more on the process of shaping it rather than an analysis of the actual state and the specificity of the culture, brings added value to the study.

Keywords: organisational culture, factors shaping organisational culture, shared service center (SSC), parent company, globalisation

References

 • ABSL. (2021). Business services sector in Poland.
 • Alvesson, M., & Willmott, H. (1992). Critical management studies. Sage.
 • Azeem, M., Ahmed, M., Haider, S., & Sajjad, M. (2021). Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation. Technology in Society, 66, 7-21. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101635
 • Bjørge, A. K. Sandvik, A. M., & Whittaker, S. (2017). The recontextualisation of values in the multilingual workplace. Corporate Communications: An International Journal, 22(3), 401-416. http://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-09-2016-0062
 • Boski, P. (2022). Kulturowe ramy zachowań społecznych (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Camdessus, M. (2019). Rok 2050. Wyzwania i prognozy. Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2015). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Czainska, K. (2013). Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa wielonarodowych. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Drożdż, W., Marszałek-Kawa, J., Miśkiewicz, R., & Szczepańska-Woszczyna, K. (2020). Digital economy in the contemporary world. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Earley, C. P., & Mosakowski, E. (2017). Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43(1), 26-49. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/1556384
 • Garczarek, E. (2016). Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie. C.H. Beck.
 • Hammer, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hampden-Turner, Ch., & Trompenaars, A. (1993). The seven cultures of capitalism. Doubleday Business.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations. Software of the mind (3th ed.). McGraw-Hill Education Ltd.
 • Jabłoński, M., & Jabłoński, A. (2005). Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7, 21-39.
 • Jacques, E. (1952). The changing culture of factory. Tavistock Publications.
 • Kamiński, R. (2020). Czynniki kształtujące siłę subkultur zespołu projektowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 81, 73-91. https://doi.org/10.21008/j.0239-9415.2020.081.06
 • Kearney. (2021, April 12). Toward a global network of digital hubs. The 2021 Kearney Global Services Location Index. https://www.kearney.com/digital/article/-/insights/the-2021-kearney-global-services-location-index
 • Kostera, M. (2004). Zarządzanie międzykulturowe. In A. K. Koźmiński, & W. Piotrowski (Eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka (pp. 583-613). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzyworzeka, P. (2012), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji. Management and Business Administration. Central Europe, 1(108), 72-81.
 • Kuc, B. R. (2015). Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości. Emerton.
 • Kurkliński, L. (2016). Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Łukaszczyk, Z. (2018). Centrum Usług Wspólnych szansą na optymalizację kosztów i standaryzację procesów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 121, 301-314.
 • Modrzyński, P., Gawłowski, R., & Modrzyńska, J. (2018). Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Panczyj, P., & Gondek, T. (2008). Atrakcyjność aglomeracji wrocławskiej dla inwestycji offshoringowych i BPO. In A. Szymaniak (Ed.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Quinn, B. E., Cooke, R., & Kris, A. (2000). Shared services: Mining for corporate gold. Financial Times Prentice Hall.
 • Raich, M., Dolan, S. L., & Klimek, J. (2011). Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa. Wydawnictwo Difin.
 • Richter, P. (2021). Shared services: configurations, dynamics and performance. Baltic Journal of Management, 16(4), 501-518. https://doi.org/10.1108/BJM-12-2020-0462
 • Rozkwitalska, M. (2011). Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych. Wolters Kluwer Polska SA.
 • Schein, E. (1985). Organisational culture and leadership. A dynamic view. Jossey Bass.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Wydawnictwo Difin.
 • Trice, H. M. (1993). Occupational subcultures in the workplace. ILR Press.
 • Wojtysiak-Kotlarski, M. (2011). Teorie przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu. Oficyna Wydawnicza SGH.
AUTHOR

Maria Niewierko

The author is a PhD student at the Warsaw School of Economics. Her research interests include organisational culture, tools for measuring culture, corporate communication and the development of the business services sector in Poland. She has been working in the energy sector for 12 years, where she manages external communications.

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em96.1579

The article is in the printed version on pages 48-59.

pdf read the article (English)

How to cite

Niewierko, M. (2022). External and global, or internal and local? Which main factors shape the organisational culture of shared service centres of transnational corporations in Poland? e-mentor, 4(96), 48-59. https://doi.org/10.15219/em96.1579