AAA

Traditional or creative - which best describes Polish schools?

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa

Abstract

The present-day school system is constantly exposed to criticism from various social groups. What underlies this dissatisfaction and which aspects of school functioning are negatively assessed?

To better understand the image of the Polish school, and whether it is closer to a traditional or creative one, surveys were conducted among future teachers and research conducted into daily press publications, blogs and internet websites intended for parents, with content related to the contemporary school system.

The interviews and the analysis of the media content show the image of a school system that is more traditional than creative. It is one that transfers knowledge rather than shaping skills and attitudes. It does not approach each student individually, taking into account his or her interests and needs, but rather strives to achieve what the teacher and the curriculum that regulates their work requires. It is a system full of bureaucracy and ever-changing regulations, one that lacks room for creative activity and inventiveness, since the timely implementation of the curriculum is more important.

Keywords: traditional school, creative school, student, teaching process, creativity, creation

References

 • Barska, A. (2012). Szkoła twórcza: transformacje i formy jej istnienia we współczesnej praktyce pedagogicznej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 3, 51-62. Pobrane z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Colloquium/Colloquium-r2012-t-n3/Colloquium-r2012-t-n3-s51-62/Colloquium-r2012-t-n3-s51-62.pdf
 • Denek, K. (1999). Reforma systemu edukacji. Nadzieje i wątpliwości. W: K. Denek, T.M. Zimny (red.), Edukacja Jutra. V Tatrzańskie Seminarium Naukowe (s. 12-21). Częstochowa: Menos.
 • Kujawiński, J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kwatera, A. (2015). Zróżnicowania szkoły: wielość modeli i ofert systemu edukacyjnego - alternatywa dla tradycji. W: S. Kowal i M. Mądry-Kupiec (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela: w stronę edukacji spersonalizowanej (s. 199-218). Będzin: Wydawnictwo internetowe e-bookowo.
 • Mikołajczak, M. (2015, 10 września). Polska szkoła - czy mamy powody do dumy? Pobrane z https://togethermagazyn.pl/polska-szkola-czy-mamy-powody-do-dumy
 • Okoń, W. (1975). Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Warszawa: WSiP.
 • Ostrowska, M. (2009, 15 lutego). Jaka jest współczesna szkoła? Pobrane z http://ostrowska.edu.pl/2009/02/jaka-jest-wspolczesna-szkola/
 • Pasterski, M. (2014, 17 kwietnia). 13 błędów polskiego systemu edukacji. Pobrane z https://michalpasterski.pl/2014/04/13-bledow-polskiego-systemu-edukacji/
 • Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Rowid, H. (1931). Szkoła twórcza: podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. Kraków: Gebethner i Wolff.
 • Schulz, R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Sobiecki, K. (b.d.). Przymus szkolny: blaski i cienie systemu edukacji. Pobrane 25 sierpnia 2019 z https://www.tatento.pl/a/1107/przymus-szkolny-blaski-i-cienie-systemu-edukacji
 • Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Śliwerski, B. (2008). Dlaczego edukacja bez stopni? W: W. Śliwerska i B. Śliwerski (red.), Edukacja w wolności (s. 27-48). Kraków: Impuls.
 • Uszyńska-Jarmoc, J. (2011). Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane. Chowanna, 1(36), 13-24. Pobrane z http://www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch36.pdf
 • Zielicz, W. (b.d.). Czy polska szkoła może być atrakcyjna dla uczniów? Pobrane 25 sierpnia 2019 z https://mamrodzine.pl/czy-polska-szkola-moze-byc-atrakcyjna-dla-uczniow2
AUTHORS

Barbara Kurowska
ORCID: 0000-0003-4798-4417

Kinga Łapot-Dzierwa
ORCID: 0000-0003-0669-8975

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em81.1432

The article is in the printed version on pages 31-38.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Kurowska, B. i Łapot-Dzierwa, K. (2019). Tradycyjna czy twórcza - jaka jest polska szkoła? e-mentor, 4(81), 31-38. DOI: 10.15219/em81.1432