AAA

Problematic use of the internet and social networking services among the Polish youth

Łukasz Tomczyk

Abstract

The paper sets out to diagnose the scale of the Problematic Use of the Internet (PIU) and problematic use of social networking services (SNS). The study was conducted in Poland in 2017, on the sample of 2670 adolescents (the mean age = 15,43 with a standard deviation of 1,5). For the research, the PIU test and the Bergen Facebook Addiction Scale were used. During the analysis of the results, we have noticed that 2,2% of the young respondents show all PIU factors, whereas about 8% of them show half of the PIU indicators. However, even though girls use SNS much more often, about 25% of the female respondents show no sign of PIU. The research results have shown as well that the current forms of prevention applied at schools and in the families (parental control) do not contribute to a decrease in the PIU level among the adolescents. This group is heterogeneous, and users with elevated PIU factors are only a part of it. PIU, Internet addictions, and coexisting disorders are subject of in-depth analysis to identify the key predictors that would enable reliable and precise diagnosis of the situation, both in the individual dimension and the global social perspective.

Keywords: problematic use of the internet, internet addiction, social networking, Polish youth

References

 • Andreassen, C.S., Torsheim, T., Brunborg, G.S., Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517. https://doi.org/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517.
 • Atroszko, P.A., Balcerowska, J.M., Bereznowski, P., Biernatowska, A., Pallesen, S., Schou Andreassen, C. (2018). Facebook addiction among polish undergraduate students: Validity of measurement and relationship with personality and well-being. Computers in Human Behavior, 85, 329-338. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.001.
 • Błachnio, A., Przepiórka, A. (2016). Personality and positive orientation in Internet and Facebook addiction. An empirical report from Poland. Computers in Human Behavior, 59, 230-236. DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.018.
 • Błachnio, A., Przepiórka, A. (2018). Facebook intrusion, fear of missing out, narcissism, and life satisfaction: A cross-sectional study. Psychiatry Research, 259, 514-519. DOI: 10.1016/j.psychres.2017.11.012.
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Pantic, I. (2016). Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. Computers in Human Behavior, 55, 701-705. DOI: 10.1016/j.chb.2015.10.026.
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., Benvenuti, M., Ciobanu, A.M., Senol-Durak, E., ...Ben-Ezra, M. (2019). Cultural Correlates of Internet Addiction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(4), 258-263. DOI: 10.1089/cyber.2018.0667.
 • Chráska, M., Kopecký, K., Krejčí, V., Szotkowski, R. (2012a). Is a Victim also an Attacker? Research of Cyberbullying at Czech Pupils and Students in the Whole Czech Republic I. Journal of Technology and Information Education, 4(1), 75-79. DOI: 10.5507/jtie.2012.013.
 • Chráska, M., Kopecký, K., Krejčí, V., Szotkowski, R. (2012b). Is a Victim also an Attacker? Research of Cyberbullying at Czech Pupils and Students in the Whole Czech Republic II. Journal of Technology and Information Education, 4(2), 16-20. DOI: 10.5507/jtie.2012.027.
 • Cyrklaff-Gorczyca, M., Kruszewski, T. (2018). Uzależnienie od gier internetowych - opis badania i propozycja korekty postaw. Rozprawy Społeczne, 12(4), 46-55. DOI: 10.29316/rs.2018.36.
 • DeJong, S. (2014). Problematic Internet Use: A Case of Social Media Addiction. Adolescent Psychiatry, 4(2), 112-115. DOI: 10.2174/221067660402140709122403.
 • Demetrovics, Z., Griffiths, M.D. (2012). Behavioral addictions: Past, present and future. Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 1-2. DOI: 10.1556/jba.1.2012.1.0.
 • Fineberg, N., Demetrovics, Z., Stein, D., Ioannidis, K., Potenza, M., Grünblatt, E., ...Chamberlain, S. (2018). Manifesto for a European research network into Problematic Usage of the Internet. European Neuropsychopharmacology, 28(11), 1232-1246. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.08.004.
 • Griffiths, M. D., King, D. L., Demetrovics, Z. (2014a). DSM-5 internet gaming disorder needs a unified approach to assessment. Neuropsychiatry, 4(1), 1-4. DOI: 10.2217/npy.13.82.
 • Griffiths, M.D., Kuss, D.J., Demetrovics, Z. (2014b). Social Networking Addiction: An Overview of Preliminary Findings. W: K.P. Rosenberg, L.C. Feder (red.), Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment (s. 119-141). Elsevier Inc.. DOI: 10.1016/B978-0-12-407724-9.00006-9.
 • Jupowicz-Ginalska, A., Jasiewicz, J., Kisilowska, M., Baran, T., Wysocki, A. (2018). FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW.
 • Király, O., Griffiths, M.D., Demetrovics, Z. (2015). Internet Gaming Disorder and the DSM-5: Conceptualization, Debates, and Controversies. Current Addiction Reports, 2(3), 254-262. DOI: 10.1007/s40429-015-0066-7.
 • Kircaburun, K., Griffiths, M.D. (2018). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 158-170. DOI: 10.1556/2006.7.2018.15.
 • Kopecký, K., Szotkowski, R., Krejčí, V. (2012). The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1348-1357. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.12.072.
 • Kosek, M. (2009). Uzależnienie od internetu jako jedna z przyczyn rozwodu. Zeszyty Prawnicze, 9(2), 121. DOI: 10.21697/zp.2009.9.2.06.
 • Kotyśko, M., Izdebski, P., Michalak, M., Andryszak, P., Pluto-Prądzyńska, A. (2014). Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych. Alkoholizm i Narkomania, 27(2), 177-194. DOI: 10.1016/s0867-4361(14)70012-4.
 • Lai, F.T.T., Kwan, J. L.Y. (2017). Socioeconomic influence on adolescent problematic Internet use through school-related psychosocial factors and pattern of Internet use. Computers in Human Behavior, 68, 121-136. DOI: 10.1016/j.chb.2016.11.021.
 • Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy: How children learn to interpret risky opportunities on social network sites. Communications, 39(3), 283-303. DOI: 10.1515/commun-2014-0113.
 • Macur, M., Király, O., Maraz, A., Nagygyörgy, K., Demetrovics, Z. (2016). Prevalence of problematic internet use in Slovenia. Slovenian Journal of Public Health, 55(3), 202-211. DOI: 10.1515/sjph-2016-0026.
 • Makaruk, K., Wójcik, Ł. (2012). EU NET ADB - Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Mróz, A., Solecki, R. (2017). Postawy rodziców wobec aktywności nastolatków w internecie w percepcji uczniów (Attitudes of parents toward online activity of teenagers in perception of students). e-mentor, 4(71), 19-24. DOI: 10.15219/em71.1316.
 • Ogonowska, A. (2012). Edukacja medialna: ziemia wciąż nieznana?... Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, (1), 173. DOI: 10.14746/kse.2012.1.11.
 • Olszewska, E. (2013). Uzależnienie od telefonu komórkowego jako nowe wyzwanie edukacji dla bezpieczeństwa. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 170(4), 16-27. DOI: 10.5604/17318157.1115170.
 • Plichta, P. (2017). Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.
 • Potyrała, K. (2017). iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pyżalski, J. (2012). From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3-4), 305-317. DOI: 10.1080/13632752.2012.704319.
 • Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Abramczuk, K. (2019). Polskie badania EU KIDS ONLINE. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rębisz, S., Sikora, I., Smoleń-Rębisz, K. (2016). Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów. Edukacja - Technika - Informatyka, 15(1), 90-98. DOI: 10.15584/eti.2016.1.13.
 • Sarmiento, A., Herrera-López, M., Zych, I. (2019). Is cyberbullying a group process? Online and offline bystanders of cyberbullying act as defenders, reinforcers and outsiders. Computers in Human Behavior, 99, 328-334. DOI: 10.1016/j.chb.2019.05.037.
 • Solecki, R. (2017). Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza Von Velke.
 • Stošić, L., Fadiya, S.O. (2017). The attitudes of students towards the use of ICT during their studies. Russian Psychological Journal, 14(1), 135-148. DOI: 10.21702/rpj.2017.1.9.
 • Stošić, L., Stošić, I. (2015). Perceptions of teachers regarding the implementation of the internet in education. Computers in Human Behavior, 53, 462-468. DOI: 10.1016/j.chb.2015.07.027.
 • Stunża, G.D. (2017). Edukacja wersja beta. Pokolenie Z i pokolenie Alfa a kompetencje uczestnictwa w kulturze. Kultura Popularna, 4(50), 86-95. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0046.
 • Suris, J.C., Akre, C., Ambresin, A.-E., Berchtold, A., Piguet, C., Zimmermann, G. (2014). Problematic Internet Use and Substance Use in Adolescence. Journal of Adolescent Health, 54(2), S8. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2013.10.032.
 • Szpunar, M. (2017). Imperializm kulturowy internetu. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tomczyk, Ł. (2018). Digital piracy among adolescents - scale and conditions. W: Ł. Tomczyk. A. Ryk. J. Prokop (red.). New trends and research challenges in pedagogy and andragogy. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • Tomczyk, Ł. (2019). Problematyczne użytkowanie internetu PIU, W: J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk., K. Abramczuk (red). Polskie badania EU KIDS ONLINE 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski (s. 95-99). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Tomczyk, Ł., Wąsiński, A. (2017). Parents in the Process of Educational Impact in the Area of the Use of New Media by Children and Teenagers in the Family Environment. TED EGITIM VE BILIM, 42(190), 305-323. DOI: 10.15390/eb.2017.4674.
 • Wąsiński, A., Tomczyk, Ł. (2015). Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment. Children and Youth Services Review, 57, 68-74. DOI: 10.1016/j.childyouth.2015.07.022.
 • Ziemba, E. (2018). The contribution of ICT adoption to sustainability: households' perspective. Information Technology & People. DOI: 10.1108/itp-02-2018-0090.
 • Zych, I., Baldry, A.C., Farrington, D.P. (2017). School Bullying and Cyberbullying: Prevalence, characteristics, outcomes, and prevention. W: V.B. Van Hasselt, M.L. Bourke (red.), Handbook of Behavioral Criminology (s. 113-138). DOI: 10.1007/978-3-319-61625-4_8.
AUTHOR

Łukasz Tomczyk

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em79.1411

The article is in the printed version on pages 44-54.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Tomczyk, Ł. (2019). Problematyczne użytkowanie internetu oraz portali społecznościowych wśród polskiej młodzieży. e-mentor, 2(79), 44-54. DOI: 10.15219/em80.1411