AAA

The business model of organization. Case study of Orbis Hotel Group

Elżbieta Nawrocka, Daria Jaremen

Abstract

In the conditions of high variability of hotel enterprises' business environment, it is necessary to make changes in the way of running business. The research on business models results in better understanding of the mechanisms related to the functioning of economic entities. The purpose of the article is to characterize the business model of The Orbis Hotel Group in a historical perspective. In order to achieve it the case study method was used. The research results allowed us to determine the business model configuration in terms of four components (customer segments, customer value, key activities and key resources), identifying three sub-periods in the adopted research timeframe: 1991-2000, 2001-2007 and 2008-2015, in which The Orbis Hotel Group used various types of a business model (creating a standard and its development, a pyramid of products and solving clients' problems), which proves its variability over time.

References

 • Afuah, A. Tucci, C. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Brandenburger, A.M., Stuart, H.W. Jr. (1996). Value-Based Business Strategy. Journal of Economics and Management Strategy, 5(1), 5-24.
 • Brzeziński, M., Gorynia, M., Hockuba, Z. (2008). Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją. Ekonomista, 2, 201-232.
 • Brzóska, J. (2007). Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Chesbrough, H., Rosenbloom, R.S. (2002). The role of business model in capturing value from innovation, evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529-555.
 • Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
 • Falencikowski, T. (2013). Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: CeDeWu.
 • Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008). Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Warszawa: SGH.
 • Hamel, G. (2000). Leading the Revolution, Boston: Harvard Business School Press.
 • Hedman, J., Kalling, T. (2003). The Business Model Concept: Theoretical Underpinnings And Empirical Illustrations. European Journal of Information Systems, 12(1), 49-59.
 • Jabłoński, A., Jabłoński, R. (2017). Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów sportowych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 77-86.
 • Jabłoński, A. (2008). Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagerman, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 86(12), 50-59.
 • Krupski, R. (red., 2011). Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzych: WWSZiP.
 • Linder, J., Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape. Dublin: Accenture Institute for Strategic Change Working Paper.
 • Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter?, Harvard Business Review, 80(5), 3-8.
 • Muszyński, M. (2006). Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion.
 • Pawlusiński, R. (red., 2013). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: IGiGP UJ.
 • Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
 • Slywotzky, A., Morrison, D., Andelman, B. (2000). Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. Warszawa: PWE.
 • Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, 1, 11-35.
 • Teece, D.J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43, 172-194.
 • Williamson, O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa: PWN.
AUTHORS

Elżbieta Nawrocka

Daria Jaremen

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em73.1338

The article is in the printed version on pages 47-53.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

Nawrocka, E. & Jaremen, D. (2018). Model biznesu organizacji, Studium Grupy Hotelowej Orbis. e-mentor, 1(73), 47-53. DOI: https://doi.org/10.15219/em73.1338