AAA

Educational resources online in academic teaching of rare languages at the example of the Coptic language - typology and evaluation of usefulness

Joanna Małocha

Abstract

The use of the internet in academic education, particularly in foreign language teaching, has been growing noticeably. However, the latest advances in the information and communication technology are not something that is commonly associated with the teaching of classes in ancient languages, as these are traditionally linked with the use of the grammar translation method. The purpose of this paper is to analyse an example of how online educational resources are used in the teaching of a foreign language that is classified not only as a revived language, but also as a rare one.
The author of this paper attempts to propose a typology of online resources that can be used in teaching the Coptic language and describes each identified category of such resources. Furthermore, the different types of educational resources are evaluated for their usefulness in the teaching process and for their value as a source of knowledge. The basis for the theoretical discussion in this paper are observations made by the teacher over her five years' practice of teaching the Coptic language as well as the results of surveys carried out among the students of the Pontifical University of John Paul II in Cracow in the period of 2010-2015.

References

 • Atiya, A.S. (1978). Historia Kościołów Wschodnich. Tłum. S. Jakobecki i in. Warszawa: PAX.
 • Babik, W. (2010). Słowa kluczowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bereźnicki, F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Buśko, Ł. (2014). Wykorzystanie zasobów internetu. Zastosowanie kursu multimedialnego w nauczaniu na odległość osób dorosłych. W: K. Stanikowski (red.), Edukacyjne konteksty nowych mediów, 99-107. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Dembska, A., Myszor, W. (1996). Podręczny słownik koptyjsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Dembska, A., Myszor, W. (1998). Chrestomatia koptyjska. Materiały do nauki języka koptyjskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 • Drążek, Z., Komorowski, T. (2006). Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 64-72. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Gajewski, R.R. (2006). Wykłady online. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 73-84. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Gignac, F.T. (1991). Old Coptic. W: A.S. Atiya (red.), The Coptic Encyclopedia, vol. 8, 169-188. New York-Toronto: Macmillan Publishing Company and Collier Macmillan Canada.
 • Gmiterek, G. (2008). Wirtualny pilot. Edukacyjne i kulturalne zasoby telewizyjnych "stacji" internetowych". W: M. Sokołowski (red.), Oblicza internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu, 96-108. Elbląg: Wyd. PWST w Elblągu.
 • Grzechnik, M. (2009). Właściwości słowników elektronicznych, Folia Bibliologica, 51, 151-157.
 • Handzel, A. (2015). Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stasowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki, Polonistyka. Innowacje, Nr 2, 79-91. DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2015.1.2.6.
 • Hofmokl, J. (2009). Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Hyla, M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Janikowski, P. (2008). Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice-Częstochowa: Przekład.
 • Jankowska, A. (2010). Projektowanie zajęć w oparciu o materiały autentyczne, W: K. Droździał-Szelest (red.), Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka, 155-164. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Jędryczkowski, J. (2008). Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kąkolewicz, M. (2011). Technologie informacyjne a konieczność zmiany paradygmatów edukacji. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, 24-32. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Kerckhove de, D. (2001). Inteligencja otwarta - narodziny społeczeństwa sieciowego. Tłum. A. Hidebrandt. Warszawa: MIKOM.
 • Kuźmicz, K. (2015). E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Mikołajczyk, K. (2012). Specyfika procesu dydaktycznego w e-learningu na przykładzie wykładów online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning - narzędzia i praktyka, 89-102. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Myszor, W. (1998). Język koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego (opracowanie studyjne). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Nogieć, J. (2009). Internet w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym. (2014). Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (praca zbiorowa).
 • Petty, G. (2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Tłum. J. Bartosik. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Plebańska, M., Kula, I. (2011). E-learning. Treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: ALMAMER.
 • Szabłowski, S. (2009). E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • Tarkowski, A. (2006). Internet jako technologia i wyobrażenie. Co robimy z technologią, co technologia robi z nami? W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń internetu, 23-39. Warszawa: Academica.
 • Topol, P. (2011). Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (wybór narzędzi). W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji, 148-156. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Torenc, M. (2007). Nauczanie międzykulturowe - implikacje glottodydaktyczne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Wodecki, A. (2006). Po co e-learning na uczelni? W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, 9-14. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Ziębakowska-Cecot, K. (2005). Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
AUTHORS

Joanna Małocha

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em73.1335

The article is in the printed version on pages 17-23.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

Małocha, J. (2018). Edukacyjne zasoby internetowe w akademickim nauczaniu języka rzadkiego na przykładzie lektoratu koptyjskiego - typologia i ocena przydatności dydaktycznej. e-mentor, 1(73), 17-23. DOI: https://doi.org/10.15219/em73.1335