AAA

Interpretation of visual materials in scientific research

Grażyna Penkowska

Abstract

The paper is intended to constitute a voice in a discussion about visual culture in general, and about selected methods of analysis and interpretation of visual materials in particular. In the first part of the article the author discusses the issues of changes in contemporary culture with emphasis on its visual aspects. In the second part, the author takes a closer look at two research methods, which can be used for discovering new areas of education, namely Kress and Leuven visual-verbal analysis method and Schratz and Steiner-Loffler photoevaluation method. The brief outline of a theoretical framework for research methodology on interpretation of visual materials by Gillian Rose closes the paper. Visual methods referred to in this article have strong theoretical roots in ethnography, especially visual ethnography, which is a reflective and subjective way to tell social stories by the use of pictures, accompanied or not by the text.

Bibliography

 • Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2009, s. 28-29.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 7.
 • Berger J., Sposoby widzenia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008, s. 7.
 • Bourdieu P., Społeczna definicja fotografii, [w:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 238-264.
 • Hopfinger M., Wprowadzenie, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 9.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 256.
 • Karczmarzyk M., Dziecko w wirtualnej galerii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013, s. 71.
 • Komeński J.A., Wielka dydaktyka, Ossolineum, Wrocław 1956.
 • Kress T., van Leeuven G., Reading images. The grammar of visual design, USA and Canada 1996, s. 15.
 • Kron F., Sofos A., Dydaktyka mediów, Pedagogika GWP, Gdańsk 2008, s. 29.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 12.
 • Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 83.
 • Pater-Ejgierd N., Kultura wizualna a edukacja, Poznań 2010, s. 23.
 • Pink S., Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 33-34.
 • Postman N., Ideologia maszyn: technika komputerowa, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 647.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, PWN, Warszawa 2010, s. 20.
 • Schratz M., Steiner-Loffler U., Wykorzystanie fotografii uczniowskiej w programach ewaluacji szkoły, [w:] M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.), Badania wizualne w działaniu, Fundacja Bęc Zmiana, Poznań 2011, s. 471-492.
 • Sontag S., Świat obrazów, [w:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 388.
 • Sztompka P., Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, dz.cyt., s. 11.
 • Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Przeźmierowo 2007, s. 6.
AUTHOR

Grażyna Penkowska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em68.1287

The article is in the printed version on pages 11-16.

pdf read the article (Polish)

How to cite