AAA

The use of metaphors in the diagnosis and development of entrepreneurial attitudes

Beata Krawczyk-Bryłka, Katarzyna Stankiewicz

Abstract

Students' attitudes towards entrepreneurship are an important issue in entrepreneurial education. They include cognitive, emotional and behavioural aspects that influence students' willingness to start their own business. Diagnosis of students' entrepreneurial attitudes is crucial for the preparation of appropriate training programmes. In this paper, some commonly used proverbs and phrases (referred to as metaphors) are proposed as a diagnostic method for the assessment of entrepreneurial attitudes and as a pragmatic method that can be used to form proactive entrepreneurial attitudes.

The aim of the study was to verify that entrepreneurial metaphors described in the literature are up to date and to identify current metaphors pertaining to running a new business as perceived by business students. The authors' original questionnaire was used to evaluate the accuracy of known metaphors (4-point Likert's scale) and to identify student's own metaphors. Statistical analysis of obtained results (the t-Student test for one group was used) showed that the most accurate metaphors related to entrepreneurship were related to its perception as a management process, hard work, overcoming obstacles and competition. Analysis of metaphors created by the respondents allowed to identify three dominant categories of entrepreneurial activities: overcoming obstacles and barriers, taking risk in uncertain environment and proactivity understood as responsibility for the new venture development. The research resulted in a catalogue of current entrepreneurship metaphors and in the list of recommendations for entrepreneurial education. We also presented an example of the such usage in practice.

Bibliography

 • Dodd S.D., Metaphors and meaning: A grounded cultural model of US entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" 2002, Vol. 17, No. 5, s. 519-535, http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00072-6.
 • Dodd S.D., Jack S., Anderson A., From admiration to abhorrence: the contentious appeal of entrepreneurship across Europe, "Entrepreneurship & Regional Development" 2013, Vol. 25, No.1-2, s. 69-89, http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2012.746878.
 • Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Klagge J., Approaches to the iron cage: Reconstructing the bars of Weber's metaphor, "Administration & Society" 1997, Vol. 29, No. 1, s. 63-77.
 • Koning A., Dodd S.D., Metaphors of Entrepreneurship across Cultures, "Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability" 2008, Vol. 4, No. 2, s. 63-73.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 • Kostera M., Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 155-170.
 • Kubów M., Wykorzystanie metafor w nauczaniu przedsiębiorczości, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr 1, t. 2, s. 99-115.
 • Kurcz I., Język i komunikacja, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia Ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, t. 2, s. 231-274.
 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.
 • Libura A., Wyobraźnia w języku: leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych Centrum-Peryferie i Siły, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Moczydłowska J.M., Nauki o przedsiębiorczości. O potrzebie interdyscyplinarnej płaszczyzny badawczej, [w:] J.E. Wasilczuk (red), Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013, s. 8-18.
 • Nęcka E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura B. Trening Twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
 • Nęcka E., TRoP...: Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1994.
 • Nicholson L., Anderson A.R., News and Nuances of the Entrepreneurial Myth and Metaphor: Linguistic Games in Entrepreneurial Sense-Making and Sense-Giving, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, Vol. 29, No 2, s. 153-172, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00074.x.
 • Sułkowski Ł., Metafory, archetypy i paradoksy organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 2, s. 55-70.
 • Sułkowski Ł., Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 189-210.
 • Wiśniewska-Kin M., Miłość jest jak wiatrak czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T. Wyobrażenia jako pierwsza forma doświadczenia generowanego przez jednostkę, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia Ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, t. 2, s. 183-203.
AUTHORS

Beata Krawczyk-Bryłka

Katarzyna Stankiewicz

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em68.1279

The article is in the printed version on pages 42-47.

pdf read the article (Polish)

How to cite