AAA

The measurement of organizational culture in healthcare organizations

Agata Szeptuch

Abstract

Healthcare organizations play an important role in every society. Those organizations are run connecting two conflicted fields: economics and ethics, facing a problem of what is more important: economic accounts or human's life. This perspective makes organizational culture in healthcare institutions seem much more important. Ethical codex, values system, norms of behavior and, of course, management methods - all those factors shape doctor-patient relationships and, as a result, influence human health and life. Thus, creating the organizational culture maximizing the medical staff effectiveness of lifesaving, is of interest to every society. In this paper, the author tried to answer two essential questions - what kind of organizational culture would be the most adequate for healthcare organizations and how to diagnose the organizational culture - measure something immeasurable.

Bibliography

  • A. Banaś, Badanie kulturowych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia, praca licencjacka, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013.
  • Brzostek T., i in., Wybrane czynniki determinujące jakość opieki pielęgniarskiej w szpitalach posiadających oddziały ratunkowe. Wyniki projektu RN4CAST. smp.org.pl/upload/konf3/wyniki_projektu_RN4CAST.doc.
  • A. Bugalska, Badanie klimatu i kultury organizacyjnej, http://ibd.pl/doradztwo-i-badania/badania-satysfakcji-i-zaangazowania-pracownikow/.
  • D. Denison, Diagnosing Organizational Cultures: Validating a Model and Method. http://www.denisonconsulting.com/sites/default/files/documents/resources/denison-2006-validity_0.pdf.
  • S. Dyla, A. Szeptuch, Kulturowa gotowość organizacji ochrony zdrowia do zarządzania strategicznego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 10.
  • D. Korenik, Przesłanki i sposoby poprawy kondycji finansowej oraz infrastruktury usług zdrowotnych świadczonych przez podmioty lecznicze sektora publicznego (samorządowego), [w:] M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski (red.), Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  • A. Olczak., I. Kołodziejczyk-Olczak, Leksykon zarządzania, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005.
  • J. Penc, Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2010.
  • J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  • Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6.
AUTHOR

Agata Szeptuch

University of Occupational Safety Management in Katowice

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em65.1247

The article is in the printed version on pages 60-67.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite