AAA

The effectiveness of interactive forms of teaching using Interactive White Board

Kamila Majewska

Abstract

Nowadays we are witnesses of numerous discussions on the effectiveness of teaching. The relationship between the conditions, didactic tools, work methods and its results are analyzed. The causes of school misfortunes are also sought for. The purpose of these actions is to pursue the education of the knowledge society - people able to think independently, analyze and continually expand their competence. Also, the relationship between the Interactive White Board and the efficiency of inquiry-based learning process have been discussed in the presented research. Consequently, the following research question was posed - How does the interactive use of the Interactive White Board in the process of primary education affect the efficiency of inquiry learning? The data obtained from knowledge tests indicated that interactive teaching with the use of Interactive White Board is the most effective form, surpassing traditional IWB teaching by an average of 25% and traditional teaching with a use of only blackboard - by 30%. Data collected through questionnaires, interviews and observation has also confirmed high efficiency of interactive learning with an Interactive White Board. Research tools developed by the author had been standardized and became a subject to procedure of normalization. In order to minimize the estimation error during the experiment, rotation group technique was used, giving the experiment a cross character.

Bibliography

 • Brześkiewicz Z., Superpamięć. Jak się uczyć trzy razy szybciej, Comes, Warszawa 1999.
 • Buzan T., Genialna pamięć, Wydawnictwo Aha!, Łódź 2007.
 • Denek K., Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej, PWN, Warszawa 1980.
 • Gulińska H., Bartoszewicz M., Tablica interaktywna na lekcjach przyrody - wyniki badań, [w:] TiK w Edukacji 2, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2005, s. 20-26.
 • Lewowicki T., Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
 • Majewska K., Lekcja bez tajemnic, czyli jak uniknąć podstawowych problemów w pracy z tablicą interaktywną, „45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy” 2011, nr 2(64), s. 38-40.
 • Majewska K., Ocena użyteczności tablicy multimedialnej. Przegląd wyników badań, „Wychowanie Na Co Dzień” 2011, nr 9(216), s. 29-32.
 • Majewska K., Tablica interaktywna - nowoczesne narzędzie dydaktyczne, czy jedynie modny gadżet?, [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 245-265.
 • Majewska K., Tablica interaktywna w procesie nauczania, „Wychowanie Na Co Dzień” 2011, nr 6(213), s. 28-31.
 • Majewska K., The interactive whiteboard in working with learners. Unconditional love, or a result of specific actions?, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 5, s. 90-100.
 • Majewska M., Jak nauczać interaktywnie?, „45 Minut, Toruński Przegląd Oświatowy” 2012, nr 70, s. 11-13.
 • Mazur M., Nauczanie programowane, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 3-16.
 • Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, http://kompetencje.org/materialy/zst/nowoczesne-metody-dydaktyczne.pdf.
 • Ogorodnikow I.T., Główne problemy i metody badania efektywności lekcji, „Nauczyciel, Szkoła, Środowisko” 1963, nr 6(25), s. 69-81.
 • Pankiewicz S., Z badań nad organizacją pracy studentów z podręcznikiem programowanym, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1969, nr 4.
 • Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 • Sessoms D., Interactive instruction: Creating interactive learning environments through tomorrow's teachers, „International Journal of Technology in Teaching and Learning” 2008, Vol. 4, No. 2, s 86-96.
 • Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Siemieniecki B., Komputer i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 • Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
AUTHOR

Kamila Majewska

Nicolaus Copernicus University in Toruń

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em63.1223

The article is in the printed version on pages 31-39.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite