AAA

Employees' readiness for learning and development during the organizational change process - selected aspects

Andrzej Różański

Abstract

Employees have to meet the growing requirements of modern industry. Emphasis is put on their readiness to learn quickly, be open-minded and develop their qualifications and skills including the ability to find relevant information.

The goal of the present study was to diagnose the level of selected features in employees' readiness for learning during the organizational change in the workplace.

The research makes use of GPUR Andrzej Różański 2012 scale, the five-point Likert scale which measures the intensity of the readiness to learn and develop among the selected employee categories. The scaling was made in six subscales. The largest differences between the selected employee categories were found in the range of scales relating to: the level of perceived professional mobility (a higher level among younger and better educated employees; a lower level among lower educated and older (50+) employees), the level of identification with the organization's goals (a higher level among managers and older (50+) employees). Lower range results among managers were found in “the demand for professional information” subscale, which can be worrying because insufficient employees' learning activity may result in lower innovative potential of the organisation.

The results confirmed that some features, such as employee's age or position held, determine the level of employees' readiness for learning and their pro-development orientation in the workplace. The results obtained in each of the subscales will help to plan and design effective intervention steps to be taken, especially in the area of constructing effective instruments to enhance employee engagement in the process of organisational change.

Bibliography

 • T. Aleksander, Andragogika, Podręcznik akademicki, Radom-Kraków 2009.
 • G. Bartkowiak, Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 • A. Gańczarczyk, Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 • M.S. Knowles, E.F Holton III, R.S. Swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2009.
 • M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.S. Swanson, The Adult Learner, the definitive classic in adult education and Human resource Development, Elsevier, Burlington-San Diego-London 2005.
 • D.A. Kolb, Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ 1984.
 • S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, IPiSS, Warszawa 2001.
 • R. Łukaszewicz, Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Wrocław 1979.
 • M. Malewski, Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław 1998.
 • R.A. Noe, Employee training and development, Mc Graw Hill, New York 2005.
 • A. Rakowska, Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 5-20.
 • A. Różański, Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • A. Różański, Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych, 2014 (w druku).
 • K. Rubenson, The long arm of the family and the long arm of the job, AARE, 2000.
 • E. Solarczyk-Ambrozik, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej, między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004.

AUTHOR

ANDRZEJ RÓŻAŃSKI, PhD

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin