AAA

University graduates in the labor market - fate of the graduates of the Faculty of Economics of University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Magdalena Raczyńska, Sylwia Stachowska

Abstract

The inability to find employment is a huge problem faced today by many young people with a university diploma. This difficult situation of the university graduates entering labor market is caused by a variety of factors, including, among others, the mismatch between their training to the needs of the labor market in the region or the lack of competence required by local employers.

The primary objective of this study was to identify the fate of the graduates of the Faculty of Economics of University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The research provided information about the respondents' activity after graduation, their work expectations and the respondents' subjective assessment of these expectations fulfillment with their current employer. Respondents also assessed the suitability of qualifications acquired during their faculty studies to obtain employment. Moreover, the study highlights the importance of the extracurricular activities undertaken during the period of study in creating value of the graduates in the labor market and their impact on implementing professional goals.

Bibliography

 • Bezrobotni z wykształceniem wyższym w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn 2012.
 • A. Budnikowski, D. Dąbrowski, U. Gąsior, S. Macioł, Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, „e-mentor” 2012, nr 4 (46), s. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946.
 • J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • M. Herbst, A. Levitas, Decentralizacja systemu oświaty w Polsce. Lata 2000-2010 - czas stabilizacji i nowe wyzwania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
 • J. Jung-Miklaszewska, System edukacji Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, II wersja zaktualizowana, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 2003, http://www.buwiwm.edu.pl/publ/system/index6.htm.
 • A. Kwiatkiewicz, Komentarz do projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego, „e-mentor” 2010, nr 2 (34), s. 12-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/728.
 • V. Ozminkowski, Wściekli, zdolni, niedojrzali, http://spoleczenstwo.newsweek.pl/wsciekli--zdolni--niedojrzali,91011,1,1.html?m=0.
 • D. Piróg, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2013, nr 9.
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r. , Wojewódzki Urząd Pracy, Olsztyn 2013.
 • Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, kwiecień 2011.
 • Program „Młodzi na rynku pracy”. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2012 r. , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2013.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Trudności we wchodzeniu na rynek pracy absolwentów wyższych uczelni. Badanie fokusowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2008.

AUTHORS

MAGDALENA RACZYŃSKA

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

SYLWIA STACHOWSKA, PhD

University of Warmia and Mazury in Olsztyn