AAA

Self-assessment of an organisation's technological maturity

Wiesław Łukasiński, Wiktor Lis

Abstract

The concept of Industry 4.0 continues to gain popularity. Its implementation determines the level of technological maturity of an organisation, therefore the possibility of developing a competitive advantage. The goal of the authors was to design a tool conditioning the self-assessment of technological maturity of an organisation. This required obtaining an answer to the research question - what competencies condition the technological maturity of the organisation? The following were considered to be the most important: automation of production and logistics processes, the level of computer-assisted control and quality of management process flows, and the ability to apply new information technologies (such as big data, IIoT, cloud computing, for example). The chosen objective was achieved by conducting a literature review to identify the organisation's competencies, conducting a survey among experts, and applying the proposed tool in an organisation where management approval was obtained.

Keywords: technological maturity of an organisation, self-assessment, Industry 4.0, improvement, development

References

 • @mmllmm. (2022, 16 stycznia). Rośnie wykorzystanie technologii Blockchain w produkcji. https://www.dobreprogramy.pl/@mmllmm/rosnie-wykorzystanie-technologii-blockchain-w-produkcji,blog,115532
 • Almakayeel, N., Desai, S., Alghamdi, S. i Rafik Noor Mohamed Qureshi, M. (2022). Smart Agent System for Cyber Nano-Manufacturing in Industry 4.0. Applied Sciences, 12(12), 6143. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/6143
 • Bendkowski, J. (2017). Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 1990, 21-33.
 • Bibby, L. i Dehe, B. (2018). Defining and assessing industry 4.0 maturity levels - case of the defence sector. Production Planning & Control, 29(12), 1030-1043. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1503355
 • Bogacki, S. (2015). Symulacja komputerowa wspomagająca szkolenia pracownicze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(11), 64-71.
 • Brex, N. Adriaensen, A., Decré, W. i Pintelon, L. (2022). Assessing system-wide safety readiness for successful human-robot collaboration adoption. Safety, 8(3), 48. https://doi.org/10.3390/safety8030048
 • Celent, L., Mladineo, M., Gjeldum, N. i Zizic, C. M. (2022). Multi-criteria decision support system for smart and sustainable machining process. Energies, 15(3), 772. https://doi.org/10.3390/en15030772
 • Chomicki, M. i Mierzejewska, K. (2020). Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19. e-mentor, 5(87), 45-54. https://doi.org/10.15219/em87.1492
 • Dobrzański, P. (2016). Wykorzystanie robotów w procesach logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 99, 77-88.
 • Fu, H-P, Chang, T-H, Teng, Y-H, Liu C-H i Chuang, H-C. (2022). Critical factors considered by companies to introduce Business Intelligence Systems. Axioms, 11(7), 338. https://doi.org/10.3390/axioms11070338
 • Gabryelczyk, R. (2016). Samoocena w badaniu dojrzałości procesowej organizacji: studium empiryczne. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 66-78.
 • Gliwa, S. (2021, 12 listopada). Cyberbezpieczeństwo produkcji: kilka minut przestoju może kosztować milionyhttps://przemyslprzyszlosci.gov.pl/cyberbezpieczenstwo-produkcji-kilka-minut-przestoju-moze-kosztowac-miliony/
 • Götz, M. (2018). Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) a mie?dzynarodowa współpraca gospodarcza. Ekonomista, 4, 385-403. https://ekonomista.pte.pl/Przemysl-czwartej-generacji-przemysl-4-0-a-mie-dzynarodowa-wspolpraca-gospodarcza,155534,0,2.html
 • Grabowski, A. (2012). Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników. Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka, 4, 18-21.
 • Gunia, G. (2019). Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 22(2), 7-12.
 • Hys, K. (2016). Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 175-186. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.421.15
 • Inteligentny Budynek. (2021, 5 kwietnia). Zastosowanie systemów odzyskiwania energii w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.https://inteligentnybudynek.eu/zastosowanie-systemow-odzyskiwania-energii-w-celu-poprawy-efektywnosci-energetycznej-budynku/
 • Jałowiec, T. i Wojtaszek, H. (2022). Analysis of directional activities for Industry 4.0 in the example of Poland and Germany. Sustainability, 14, 3848. https://doi.org/10.3390/su14073848
 • Janik, W., Kaproń, H. i Paździor, A. (2018). Uwarunkowania rozwoju produkcji energii. Rynek Energii, 2, 22-27.
 • Jaszczyk, Ł., Rozmus, M. i Wołczyk, W. (2015). Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę stanowisk pracy. Maszyny Górnicze, 33(4), 32-43.
 • Jelonek, D. (2016). Zdolność absorpcji wiedzy a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 57-66.
 • KnaufIndustries. (2020, 4 sierpnia). Jak COVID-19 wpłynie na rozwój samochodów elektrycznych i autonomicznych? https://knaufautomotive.com/pl/jak-covid-19-wplynie-na-rozwoj-samochodow-elektrycznych-i-autonomicznych/
 • Knop, K. (2017). Analiza udziału i znaczenia stosowanych metod kontroli jakości do wykrywania niezgodności profili aluminiowych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(7), 129-142.
 • Koliński, A. (2021). Smart Factory - czym jest koncepcja Smart Factory? HalePrzemysłowePlus. https://www.haleprzemyslowe.plus/smart-factory-czym-jest-koncepcja-smart-factory
 • Kownacka, M. (2020). Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce. Przemysł Spożywczy, 74(7), 26-30.
 • Kużaj, K. Kolloch, J., Szczepanek, W., Kubera, J., Mościbroda, P., Brzózka, W., Brześciński, W., Bilski, P., Lelewski, P. i Rumiński, W. (2013). Obiekty zapewniające bezpieczne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych umiejscowionych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Aspekty wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu - zakres branży elektrycznej na przykładzie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A., w Płocku. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, 2(99), 153-158.
 • Kwintowski, A. (2015). Samoocena jako narzędzie doskonalenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 346-356.
 • LIS. (b.d.). Just-In-Sequence. LIS Polska Sp. z o. o. Pobrano 17.11.2023 z https://www.lis.eu/pl/lexikon/just-in-sequence/
 • Lisiecka, K. i Czyż-Gwiazda, E. (2014). Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia. Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 232.
 • Lu, M-T., Lu, H.-P. i Chen, Ch.-S. (2022). Exploring the key priority development projects of smart transportation for sustainability: Using Kano Model. Sustainability, 14(15), 9319. https://doi.org/10.3390/su14159319
 • Łukasiński, W. (2015). Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw. Przegląd Organizacji, 5, 30-36.
 • Łukasiński, W. (2016). Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Małys, Ł. i Berckhan, R. (2016). Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 255, 289-298.
 • Maryniak, L. 2011. Ryzyko produkcji własnych mediów energetycznych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 19(2), 75-81.
 • Mizerska, P. (2023, 10 maja). Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/dojrzalosc-cyfrowa-polskich-przedsiebiorstw/
 • Mychlewicz, C. i Piątek, Z. (2017). Od Industry 4.0 do smart factory. Poradnik menedżera i inżyniera. Siemens. https://publikacje.siemens-info.com/pdf/76/Od%20Industry%204.0%20do%20Smart%20Factory.pdf
 • Olszewski, M. (2016). Mechatronizacja produktu i produkcji - przemysł 4.0. Pomiary Automatyka Robotyka, 3, 13-28. https://doi.org/10.14313/PAR_221/13
 • Paska, M. (2019). Inżynieria produkcji - bezpieczeństwo i ewaluacja zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 48(2), 281-298.
 • Pereira, L. F., Fernandes, A. O., Sempiterno, M., Dias, A. L., da Costa, R. L. i Antonio, N. (2021). Knowledge management maturity contributes to project-based companies in an open innovation era. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(2). https://doi.org/10.3390/joitmc7020126
 • Piątek, Z. (2017, 22 marca). Czym jest Przemysł 4.0? - część 1. https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/
 • Pietrzyk-Sokulska, E. (2016). Recykling jako potencjalne źródło pozyskiwania surowców mineralnych z wybranych grup odpadów. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 92, 141-161.
 • Płaczek, E. (2018). Logistyka w erze Industry 4.0. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 11(3), 55-66.
 • Popławski, K. (2020). Na zakręcie. Kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej. Punkt Widzenia, 79. OSW.
 • Poreda, R. (2021, 7 kwietnia). Augmented Reality w produkcji - przegląd możliwości. Astor. https://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja/augmented-reality-w-produkcji-przeglad-mozliwosci/
 • Ratajczak, J. (2018). Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8, 125-140.
 • S&T. (2020). Dojrzałość technologiczna polskich firm. Raport branżowy. S&T, Infor, Hewlett Packard Enterprise. https://branden.biz/wp-content/uploads/2020/05/Raport_Dojrza%C5%82osc_technologiczna_polskich_firm.pdf
 • Sawicki, A. (2016). The Internet of things. World Scientific News, 89-96. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.psjd-f006bf80-8860-4475-8718-c1d6dfabc1bd/content/partDownload/87413cb8-166a-3b62-a188-3d3a7126760b
 • Schumacher, A., Erol, S. i Sihn, W. (2016). A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises, 52, 161-166. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.040
 • Skrzypek, A. (2022). Dojrzałość organizacji - źródła, uwarunkowania i konsekwencje. Nowe Tendencje w Zarządzaniu, 2, 51-74. https://doi.org/10.31743/ntz.13201
 • Skrzypek, E. (2012). Wyznaczniki dojrzałości jakościowej w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 264, 401-412. http://www.dbc.wroc.pl/Content/22981/PDF/Skrzypek_Wyznaczniki_Dojrzalosci_Jakosciowej_w_Swietle_Wynikow_2012.pdf
 • Sliż, P. (2016). Dojrzałość procesowa organizacji - wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 520-542.
 • Sosnowski, P. (2020). Nowoczesne technologie mobilne w magazynowaniu w świetle koncepcji Internet of Things. Napędy i Sterowanie, 22(3), 104-111.
 • Sowizdraniuk, P. (2018). Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w kształceniu kadr podmiotów ratowniczych. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 22(4), 421-438.
 • Staleo. (2018). Big data oraz IoT w przemyśle. https://staleo.pl/z-kraju-i-ze-swiata/artykuly/3124/big-data-oraz-iot-w-przemysle
 • Stempnakowski, Z. i Nikończuk, P. (2019). Aspekty ekonomiczne w procesie projektowania instalacji odzysku ciepła: studium przypadku. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 20(1-2), 340-343. https://doi.org/10.24136/atest.2019.063
 • Stoch, M. (2019, 14 marca). ITmatyk poszukiwany. AutomatykaOnline. https://automatykaonline.pl/Artykuly/Przemysl-4.0/ITmatyk-poszukiwany
 • Surmacz, T. (2020). Budowanie więzi międzyorganizacyjnych w opinii firm z branży motoryzacyjnej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, 39-44.
 • Szafrański, A. (2023, 11 marca). Internet of Things (IoT) czym jest Internet Rzeczy w przemyśle? https://www.dsr.com.pl/internet-of-things-iot-czym-jest-internet-rzeczy-w-przemysle/
 • Szczerba, B. i Białecka, B. (2017). Analiza logistyki zwrotnej reklamowanych produktów na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 6(7), 243-254.
 • Szulewski, P. (2016). Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0. Mechanik, 7. https://doi.org/10.17814/mechanik.2016.7.221
 • Zapart, J. (2015). Zakładowa Straż Pożarna w Grupie Azoty SA. Chemik, 69(4), 213-216.
 • Zizic, M. C., Mladineo, M., Gjeldum, N. i Celent, L. (2022). From Industry 4.0 towars Industry 5.0: A reviev and analysis of paradigm shift for the people, organization and technology. Energies, 15(14). https://doi.org/10.3390/en15145221
 • Żyłka, W. M. (2020). Systemy informatyczne wspomagające produkcję. Obróbka Metalu, 1, 28-33.
AUTHORS

Wiesław Łukasiński

Wiktor Lis

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em102.1639

The article is in the printed version on pages 28-37.

pdf read the article (English)

How to cite

Łukasiński, W. i Lis, W. (2023). Samoocena dojrzałości technologicznej organizacji. e-mentor, 5(102), 28-37. https://doi.org/10.15219/em102.1639