AAA

Mathematical academic education in science and technical fields in the era of mobile technologies and artificial intelligence

Anita Dąbrowicz-Tlałka

Abstract

The development of technologies and solutions based on artificial intelligence offers an opportunity to help teachers and students develop and improve teaching and learning outcomes. There are many indications that software such as ChatGPT will soon become an accepted part of the technological toolset used by math teachers and students - we just need to learn how to use them safely and optimally. Integrating the use of digital technology into the teaching of mathematics at the academic level is a huge challenge. On the one hand, we have many tools at our disposal, which are often used more effectively by learners than teachers, on the other hand, shortcomings in knowledge and mathematical skills of candidates for studies require many changes in the curricula implemented in the classes. In the case of mathematics education at technical universities, this should encourage activities related to an in-depth analysis of the teaching methods used and the development of learning outcomes that will allow students not only to navigate efficiently in the digital world, but also to participate in its creation. The article presents the results of a survey conducted among first-year engineering students related to the use of applications and software supporting mathematics education. Examples of e-technologies used for learning and solving tasks by students were also shown, and certain threats and possibilities of their use were indicated. The need to modify programs and methods of teaching mathematics at the academic level was also signaled, to allow students to achieve learning outcomes with the optimal use of technology.

Keywords: mathematics education at the academic level, innovative education at the academic level, the usage of e-technology in education, methodology in academic mathematics teaching, use of AI in mathematics education

References

 • Alho, K., Moisala, M. i Salmela-Aro, K. (2022). Effects of media multitasking and video gaming on cognitive functions and their neural bases in adolescents and young adults. European Psychologist, 27(2), 131-140. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000477
 • Atlas, S. (2023). ChatGPT for higher education and professional development: A guide to conversational AI https://digitalcommons.uri.edu/cba_facpubs/548
 • Azaria, A. (2022). ChatGPT usage and limitations. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26616.11526
 • Baczko-Dombi, A. (2022). Edukacja matematyczna w Polsce w świetle badań i wyników egzaminów zewnętrznych - wybrane aspekty społeczne. Studia BAS, 2(70), 95-117. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2022.14
 • Cęcelek, G. i Gogolewska-Tośka, M. (2022). Rola edukacji medialnej w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z przestrzeni wirtualnej. Kultura i Wychowanie, 21(1), 37-55.
 • Dąbrowicz-Tlałka, A. (2015). Technologia w nauczaniu matematyki. W: U. Kornas-Krzyżykowska (red.), Bez matematyki kariery nie zrobisz (s. 57-62). Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 • Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P. i Zybertowicz, K. (2022). Kompetencje pracowników dziś i jutro. Polski Instytut Ekonomiczny. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/04/PIE_Raport_Kompetencje-pracownikow-dzis-i-jutro.pdf
 • Emre-Akdogan, E. (2023). Examining mathematical creativity of prospective mathematics teachers through problem posing. Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA, 42(2), 150-169.
 • Emre-Akdogan, E. (2023). Examining mathematical creativity of prospective mathematics teachers through problem posing. Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA, 42(2), 150-169. https://doi.org/10.1093/teamat/hrac006
 • Etcuban, J. 0. i Pantinople, L. D. (2018). The effects of mobile application in teaching high school mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Education, 13(3), 249-259. https://doi.org/10.12973/iejme/3906
 • Grotkowska, G. i Gaik, A. (2019). Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy. Rynek Pracy, 169(2), 31-45.
 • Howard, S., Thompson, K., Yang, J. i Ma, J. (2019). Working the system: Development of a system model of technology integration to inform learning task design. British Journal of Educational Technology, 50(1), 326-341. https://doi.org/10.1111/bjet.12560
 • Lavicza, Z. (2010). Integrating technology into mathematics teaching at the university level. ZDM Mathematics Education, 4, 105-119 https://doi.org/10.1007/s11858-009-0225-1
 • Leopold, T. A., Zahidi, S., Hasselaar, E., Rayner, M., Grayling, S., Li, R. i Di Battista, A. (2023). The Future of Jobs Report 2023. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf
 • Martínez-Sevilla, A. i Alonso, S. (2022). AI and mathematics interaction for a new learning paradigm on monumental heritage. W: P. R. Richard, M. Pilar Vélez i S. Van Vaerenbergh (red.), Mathematics education in the digital era (s. 107-136). https://doi.org/10.1007/978-3-030-86909-0_6
 • Miranda, J., Navarrete, C., Noguez, J., Molina-Espinosa, J. M., Ramírez-Montoya, M. S., Navarro-Tuch, S. A., Bustamante-Bello, M. B., Rosas-Fernández, J. B. i Molina, A. (2021). The core components of education 4.0 in higher education: Three case studies in engineering education. Computers & Electrical Engineering, 93, 107278. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107278
 • Nalaskowski, F. (2023). Prace naukowe pisane przez sztuczną inteligencję. Oszustwo, czy szansa. Studia z Teorii Wychowania, XIV(1(42)), 165-180. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3431
 • Ortiz, M., Castillo, D. i Wong, L. (2022). Mobile application: A serious game based in gamification for learning mathematics in high school students. 31st Conference of Open Innovations Association (FRUCT) (s. 220-228). https://doi.org/10.23919/FRUCT54823.2022.9770917
 • Pietrzykowski, A. (2022). Szanse i ryzyka kształcenia online dla akademickiej relacji mistrz - uczeń. Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, 21(1), 201-214. https://doi.org/10.14746/kse.2022.21.12
 • Plewka, C. (2019). Kształcenie dualne jako sposób kształtowania pożądanych kompetencji zawodowych oraz ważny instrument regulacji popytu i podaży na współczesnym rynku pracy. Problemy Profesjologii, 1, 13-24.
 • Rahadyan, A. i Kurniawan, I. (2023). Implementation of geogebra in mathematics to improve the skills of teachers. Jurnal Masyarakat Mandiri, 7(1), 530-538.
 • Sajdak-Burska, A. (2022). Edukacja zdalna w potrzasku archaizmu i nowoczesności kształcenia. W: E. Pasterniak-Kobyłecka i M. Kabat (red.), Nauczyciel: czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar (s. 11-24). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sawyer, A. (2021). How business and education can help Gen Z reframe the future. Badanie EY. https://www.ey.com/en_gl/corporate-responsibility/how-business-and-education-can-help-gen-z-reframe-the-future
 • Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S. i Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
 • Stańdo, J., Bieniecki, W. i Stoliński, S. (2009). Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Automatyka, 13(3), 1397-1405.
 • Stefanowicz, B. (2010). Informacja. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.
 • Sysło, M. (2019). Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć. Przegląd Pedagogiczny, 1(24), 269-281. https://doi.org/10.34767/PP.2019.01.19
 • Viberg, O. i Mavroudi, A. (2018). The role of ubiquitous computing and the Internet of Things for developing 21st Century skills among learners: Experts' views. W: V. Pammer-Schindler, M. Pérez-Sanagustín, H. Drachsler, R. Elferink i M. Scheffel (red.), Lifelong technology-enhanced learning. EC-TEL 2018. Lecture Notes in Computer Science, 11082 (s. 640-643). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98572-5_63
 • Viberg, O., Grönlund, A. i Andersson, A. (2020). Integrating digital technology in mathematics education: a Swedish case study. Interactive Learning Environments, 31(1), 232-243. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1770801
 • Wallfisch, M. C. i Wallfisch, C. M. (1979). On the similarities between teaching and selling. American Secondary Education, 9(3), 51-59.
 • Zain, I. N., Setambah, M. A., Othman, M. S. i Hanapi, M. H. (2023). Use of Photomath Applications in helping improving students' mathematical (algebra) achievement. European Journal of Education and Pedagogy, 4(2), 85-87. https://doi.org/10.24018/ejedu.2023.4.2.601
 • Zaleski-Ejgierd, Z. (2020). Dwie dekady systemu egzaminów w oświacie - zewnętrzne ocenianie osiągnięć uczniów. Kontrola Państwowa, 65/2 (391), 42-70.
AUTHOR

Anita Dąbrowicz-Tlałka

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em102.1636

The article is in the printed version on pages 57-64.

pdf read the article (English)

How to cite

Dąbrowicz-Tlałka, S. (2023). Edukacja matematyczna na poziomie akademickim na kierunkach ścisłych i technicznych w dobie technologii mobilnych i sztucznej inteligencji. e-mentor, 5(102), 57-64. https://doi.org/10.15219/em102.1636