Redakcja i Rada Programowa

Zespół redakcyjny

 • dr Marcin Dąbrowski - redaktor naczelny
 • dr Maria Zając - redaktor prowadzący
 • mgr Katarzyna Majewska - sekretarz redakcji
 • mgr Joanna Zając redakcja językowa (PL i EN)
 • mgr Karolina Pawlaczyk - redakcja językowa
 • dr Irena Kasperowicz-Ruka - redaktor statystyczny
 • Piotr Gęca, Krzysztof Kalamus, Łukasz Tulik - strona internetowa

 

Rada Programowa

Rada Programowa czasopisma naukowego „e-mentor" czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu, spełniając rolę Komitetu Redakcyjnego.

Skład Rady

 • prof. Kazimierz Kloc, SGH, Polska - przewodniczący Rady Programowej
 • prof. Maria Aluchna, SGH, Polska
 • prof. Piotr Bołtuć, University of Illinois Springfield, USA
 • prof. Ilona Buchem, Beuth University of Applied Sciences, Niemcy
 • prof. Wojciech Dyduch, UE Katowice, Polska
 • prof. Charles Dziuban, University of Central Florida, USA
 • prof. Luciano Floridi, University of Oxford, UK
 • prof. Andrzej J. Gapiński, Penn State University, USA
 • dr hab. Andrzej Kononowicz, UJ, Polska
 • dr Jan Kruszewski, Akademia L. Koźmińskiego, Polska
 • dr Frank McCluskey, American Public University System, USA
 • dr inż. Marcin Piekarczyk, UP, Polska
 • prof. Sandeep Raha, McMaster University, Canada
 • prof. Marek Rocki, SGH, Polska
 • prof. Waldemar Rogowski, SGH, Polska
 • prof. Maria Romanowska, SGH, Polska
 • prof. Piotr Wachowiak, SGH, Polska