AAA

Challenges for socialization in contemporary Poland. The role of children's universities1

Anna Karwińska

Abstract

For three decades, Polish society has been confronted with new expectations and challenges related to the transformation of virtually all areas of life. It has to deal with many problems, as well as with the necessity to acquire new competences, skills, and knowledge in various fields. In this article, the author has identified several key challenges. They refer especially to obtaining capabilities needed for active participation in the market economy and civil society. Social values enabling integration are of key importance among them. According to research cited in the paper, Polish society has insufficient knowledge and competences in these fields. Simultaneously, they are very desirable in the process of modernization of Poland’s economy. Therefore, it is crucial to ensure that the socialization processes, both formal and non-formal, are adequate to the needs and expectations of the society. It is difficult to overestimate the value of the opportunity to explore freely, to ask questions, and to be allowed to find a solution to a given problem because such experiences support the development of key competences indis- pensable for proper functioning in the modern, dynamically changing world. In this article, the author points out a vital role of non-formal institutions, particularly the children’s universities, which are more flexible and may have an impact on creating the concept of the future more personalized education.

Keywords: civil society, integration values, economic competences, civil competences, socialization processes, the children’s university

References

 • Allan K., Forrester Ch., Patel L. (2008). Toward Meaningful Civic Engagement: A Case Study of Civil Society Participation in Legislative Reform. Social Work/Maatskaplike Werk, 44(4), 403-413. doi: 10.15270/44-4-232
 • Gorard, S., Siddiqui, N., See, B.H., Smith, E., White, P. (2017). Children's University. Evaluation Report and Executive Summary. Durham: Education Endowment Foundation, Durham University. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED581159.pdf
 • Diagnoza wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce. (2014). Warszawa: Konsorcjum Pracowni Badań i Innowacji Społecznych 'Stocznia' i Grupy IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
 • Edukacja obywatelska w Europie. (2012). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Firmhofer, R. (2012). W szkole i poza szkołą. Potrzeba międzysektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju edukacji In P. Zbieranek (Ed.), Jaka przyszłość polskiej edukacji? Wolność i Solidarność, 49. Gdańsk: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
 • Heckman, J.J. (2011). The Economics of Inequality. The Value of Early Childhood Education. American Educator, Spring, 31-47. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ920516.pdf
 • Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015 - skrót raportu. (2015). Warszawa: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Program Rzetelna Firma.
 • Kerr D., Sturman L., Schulz W., Burge B. (2010). ICCS 2009 European Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary students in 24 European countries. Amsterdam: IEA. Retrieved from https://iccs.iea.nl/resources/publications/single-publication/news/iccs-2009-european-report-civic-knowledge-attitudes-and-engagement-among-lower-secondary-students.html
 • Kołodziej, S. (2014). Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, 87-105.
 • Kołodziejczyk, W., Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Korolczuk, E. (2017). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - kryzys czy nowe otwarcie? Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych. Retrieved from http://krytykapolityczna.pl/file/sites/4/2017/10/El%C5%BCbieta-Korolczuk-Upolitycznienie-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-obywatelskiego-w-Polsce.pdf
 • Krossa, A.S. (2009). Conceptualizing European Society on Non-Normative Grounds: Logics of Sociation, Glocalization and Conflict. European Journal of Social Theory, 12(2), 249-264. doi:10.1177/1368431009103711
 • Mariański, J. (2014). Wartości prospołeczne w świadomości Polaków. Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 5, 99-118.
 • Markiewicz, H., Romanowski, A. (1990). Skrzydlate słowa, Warszawa: PIW.
 • Nowak, S. (1979). System wartości społeczeństwa polskiego. Studia Socjologiczne, 4, 155- 173.
 • Młodzi Polacy nie mają podstawowej wiedzy z ekonomii. (2012). Badania PZU i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Retrieved from https://www.forbes.pl/kariera/mlodzi-polacy-nie-maja-podstawowej-wiedzy-z-ekonomii/pb1s2sr
 • Postawy Polaków wobec finansów. (2017). Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Think!. Retrieved from http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_-_raport_fundacji_kronenberga_fundacji_think.pdf
 • Portret finansowy Polaka. (2016). Warszawa: Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF). Retrieved from http://mfc.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/PREF_Portret-Finansowy-Polaka.pdf
 • Sasinowski, H. (2012). Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji. Economy and Management, 1, 30-47. Retrieved from http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/133/en/1.3_sasinowski.pdf
 • Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. (2015). Warszawa: Konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 'Stocznia' i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.
 • Szafraniec, K. (2012). Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych. Warszawa: Instytut Obywatelski.
 • Szara, K. (2015). Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji '3T'. Optimum. Studia Ekonomiczne, 1(73), 178-187.
 • Sztompka, P. (2017). Wartości - warunek dobrobytu i rozwoju społeczeństwa In B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, M. Zmyślony (Eds.), Open Eyes Book 2 (pp. 9-22). Kraków: Fundacja GAP.
 • Taylor, Ch. (1996). Polityka liberalna a sfera publiczna. In K. Michalski (Ed.). Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Znak.
 • Wiłkomirska, A. (2011). Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie - komunikat z badań międzynarodowych. Forum Oświatowe, 1(44), 59-69.
 • Wochowska, M. (2014). Edukacja jako inwestycja, czyli priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. In W. Welskop (Ed.). Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 • Zbieranek, P. (2011). Sektor edukacji pozaszkolnej w Polsce - próba opisu. In P. Zbieranek (Ed.). Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?. Seria: Wolność i Solidarność, 36. Gdańsk: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
AUTHOR

Anna Karwińska

The Author is a Professor in Department of Sociology at the Cracow University of Economics. The most crucial areas of her scientific interests are the sociology of the city, the sociology of culture, the sociology of international relations and the issues of the social economy. She was one of the experts in the team updating the Cracow Development Strategy 2030. She is the author of over 200 works in the field of sociology. She also participates actively in the actions aimed at the improvement of teaching. Currently, she is carrying out an educational project OSO (the acronym stands for the name Oczy Szeroko Otwarte which means Eyes Wide Open) aimed at primary school students. The project, being a part of the broader task 'Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne' (Scientific Inspirations - Interesting and Creative), is financed by the Board of the Małopolska Voivodeship. Anna Karwińska is also the representative of the rector for the Children's University at the Cracow University of Economics. In her spare time, she writes books for children.

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em76.1372

The article is in the printed version on pages 19-25.

pdf download PDF

pdf read the article (English)

How to cite

Karwińska, A. (2018). Challenges for socialization in contemporary Poland. The role of children's universities. e-mentor, 4(76), 19-25. DOI: https://doi.org/10.15219/em76.1372