AAA

The characteristics of Generation Z

Anna Dolot

Abstract

Generation Z is going to be an important part of human resources within the labor market. As this generation was born and raised under specific conditions different from the other generations in the labor market (e.g., they have always had ubiquitous Internet access), questions arise about the characteristics of the youngest generation – what are they like? The results of this study, based on 1162 representatives of Generation Z (using questionnaires), show that, for the Generation Z, feedback about the results of their work is a crucial element that they most identify with and expect (72%). Additionally, new technologies are a natural environment for them. In the context of their mobility, they willingly go on foreign business trips, but they are not so willing to relocate for work. Although it is said that they easily change their jobs, according to the research results, they would be happy to be employed for a longer period of time by one employer (even their entire life – 39%), but their work needs to be attractive. A fast career as a priority for Generation Z was the most rarely chosen characteristic (only 17% identify with this statement). The research sample is not representative.

Keywords: Generation Z, Generation C, feedback, work-mobility, employment period

References

 • Andrałojć, M. (2006). Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 109?123.
 • Aniszewska, G. (2015). Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. Marketing i Rynek, 1, 2?7.
 • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bednarska, M., Grobelna, A. (2017). Zmiana pokoleniowa na rynku pracy w turystyce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(4), 104?125.
 • Cennamo, L., Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891?906. DOI: 10.1108/02683940810904385.
 • Cilliers, E.J. (2017). The challenge of teaching generation Z. People: International Journal of Social Sciences, 3(1), 188?198. DOI: 10.20319/pijss.2017.31.188198.
 • Csobanka, Z.E. (2016). The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae, 6(2), 63?76. DOI: 10.1515/atd-2016-0012.
 • Dudek, J. (2017). Oczekiwania osób z generacji Z korzystających z pomocy korepetytorów. A. Lipka, M. Król (Eds.). Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Warsaw: CeDeWu.
 • Ensari, M. (2017). A study on the differences of entrepreneurship potential among generations. Research Journal of Business and Management, 4(1), 52?62. DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.370.
 • Half, R. (2015). Get Ready for Generation Z. Retrieved from: https://www.roberthalf.com/workplace-research/get-ready-for-generation-z.
 • Hardey, M. (2011). Generation C: Content, Creation, Connections and Choice. International Journal of Market Research, 53(6), 749-770. DOI: 10.2501/IJMR-53-6-749-770.
 • Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 97(1964), 385-398.
 • Kupperschmidt, B.R. (2000). Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management. Health Care Manager, 19(1), 65-76. DOI: 10.1097/00126450-200019010-00011.
 • Maj, J. (2015). Age management in Polish enterprises: CSR or a necessity? Referred Paper Proceedings, Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries International Scientific Conference, Nitra.
 • Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. P. Kecskemeti (Ed.). Essays on the Sociology of Knowledge. New York: Collected Works, Routledge.
 • Opolska-Bielańska, A. (2016). CSR ? narzędzie przemian na rynku pracy. Społeczeństwo i Edukacja, 21(2), 7-30.
 • Pocztowski, A., Buchelt, B., Pauli, U. (2015). Business Start-Ups and Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review (working papers). Brighton: University of Brighton.
 • Sidorcuka, I., Chesnovicka, A. (2017). Methods of attraction and retention of generation Z staff. CBU International Conference Proceedings, 5, 807-815. DOI: 10.12955/cbup.v5.1030.
 • Singh, A.P., Dangmei, J. (2016). Understanding the generation Z: the future workforce. South-Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(3), 1-5.
 • Smolbik-Jęczmień, A. (2013a). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, 1(14).
 • Smolbik-Jęczmień, A. (2013b). Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 36.
 • Steinerowska-Streb, I., Wziątek-Staśko, A. (2016). Effective Motivation of Multi-generation Teams-Presentation of own Research Results. Proceeding of the Management International Conference, Pula, Croatia, 1?4 June.
 • Stunża, G.D. (2017). Edukacja wersja beta. Pokolenie Z i pokolenie Alfa a kompetencje uczestnictwa w kulturze. Kultura popularna, Vol 4, Issue 50, 86-95. DOI: 10.5604/01.3001.0010.0046.
 • Świerkosz-Hołysz, M. (2016). Pokolenie Z wkracza na rynek pracy. Społeczeństwo i Edukacja, 21(2).
 • Tulgan, B. (2009). Not Everyone Gets A Trophy: How to Manage Generation Y. San Francisco, California: Jossey-Bass.
 • Turner, A.R. (2013). Generation Z: Technology's Potential Impact in Social Interest of Contemporary Youth. A Research Paper Presented to The Faculty of the Adler Graduate School, 1-79.
 • White, J.E. (2017). Meet Generation Z. Grand Rapids, Michigan: Baker Publishing Group.
 • Wiktorowicz, J., Warwas, I. (2016). Pokolenia na rynku pracy. J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (Eds). Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor, 2(49). Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1003.
 • Żarczyńska-Dobiesz, A, Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415. DOI: 10.15611/pn.2014.350.36.
AUTHORS

Anna Dolot

The Author (PhD) is an Assistant Professor at the Department of Labor Resource Management, Krakow University of Economics. Her field of interest is human resources management, specially recruitment and selection process, adult people development, and motivation. For 13 years she has been consulting with businesses, both as a business trainer and an HR expert.

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em74.1351

The article is in the printed version on pages 44-50.

pdf download PDF

pdf read the article (English)

How to cite

Dolot, A. (2018). The characteristic of Generation Z. e-mentor, 2(74), 44-50. DOI: https://doi.org/10.15219/em74.1351