AAA

Graduates of Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biala Podlaska at labor market - notions and reality

Monika Łęska, Anna Jakubowicz

Introduction

For years ongoing discussion whether education should be more academic or professional, whether and to what extent higher education is designed to meet the labor market and social needs, how to bring universities closer to the labor market and thus, to potential employers, and finally how to influence schools (and candidates) to educate in the fields and professions with high demand in the labor market. Currently observed problems are evidence of the lack of a holistic view of the labor market and education. The aim of the study was to confront last years students' notions of the labor market and its requirements with the reality found by graduates. The implementation of the study was divided into 3 stages. The first phase was completed in 2010 on a sample of 325 last years students, the second in 2012, resulting in collecting 240 declaration of consent and participation and the third in 2013, which ended with collecting 90 surveys form graduates. There is the social belief that the ability to find a satisfactory place at unsustainable labor market varies for different social categories. The situation is different for men and women, for urban and rural areas, for low and narrowly skilled workers. The consequence of such thinking was (and to some extent still is) the belief that having a higher education is an important asset in searching for a (better) job and in extreme perception is a guarantee of its acquisition. As a result of such belief is clearly perceptible lack of employment of university graduates or lack of satisfaction due to getting a job incompatible with the interests and qualifications. In this situation taking the perspective of students/graduates under consideration and collating of their professional and educational aspirations with regional labor market needs and responsiveness are important components.

Bibliography

 • Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie Lubelskim 2013 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Wydział badań i Analiz, Lublin 2014.
 • Bańka A., Kapitał kariery uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [w:] Ratajczak Z., Bańka A., Turska E., Współczesna psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Boni M., Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009.
 • De Cuyper N., De Witte H., Isaksson K., Temporary employment in Europe. Conclusion, [w:] tychże, Employment contracts and well-being among European workers, Ashgate Publishing, Hampshire 2005.
 • Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007, http://hdr.undp.org/sites/default/files/poland-nhdr-2007-polish.pdf.
 • Herbst M., Levitas A., Decentralizacja systemu os´wiaty w Polsce. Lata 2000-2010 - czas stabilizacji i nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Koradecka D., Człowiek a środowisko pracy, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPISS, Warszawa 2004.
 • Levitas A., Wokół strategii oświatowych. Polskie i amerykańskie debaty o strategicznych problemach edukacji, [w:] tegoż (red), Strategie oświatowe, ICM, Warszawa 2012.
 • Minkiewicz B., Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • New Forms of Physical and Psychosocial Health Risks at Work. Study IP/A/EMPL/FWC/2006-205/C1-SC1, European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy, 2008, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24294/20110718ATT24294EN.pdf.
 • Pańków W., Gąciarz B., Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich, [w:] Domański H., Ostrowska A., Sztabiński P.B., W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_PierwszeKrokiNaRynkuPracy2011.pdf.
 • Różnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K., Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2012 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2013, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2012/.
 • Zahorska M., Walczak D., Polski system edukacyjny a rynki pracy w UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
AUTHORS

Monika Łęska

Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska

Anna Jakubowicz

Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em59.1165

The article is in the printed version on pages 16-23.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

A. Jakubowicz, M. Łęska, Absolwenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na rynku pracy – wyobrażenia i rzeczywistość, "e-mentor" 2015, nr 2(59), s. 16-23, http://dx.doi.org/10.15219/em59.1165.