AAA

Computer based examination system

Kamila Majewska

Abstract

One of the most popular methods of control applied in everyday academic education is, undoubtedly, a written test of knowledge. The traditional method, known to all, has been applied for several years now in a modern layout, based on information technology devices. This article is an attempt to answer the question: Is it worthwhile to use modern information technology tools in the process of examination?

Bibliography

  • Bull J., Myles D., Computer-assisted Assessment (CAA), „Assessment series” No. 14, ftp://www.bioscience.heacademy.ac.uk/Resources/gc/assess14.pdf.
  • Konarzewski K., W obronie encyklopedyzmu, „Klocki Autonomiczne” 2000, nr 5, s. 17-20.
  • Krawiec W., Wykorzystanie platform Moodle w diagnozie edukacyjnej, XII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej - o wyższą jakość egzaminów szkolnych, materiały konferencyjne, http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=141.
  • Kuzmina I.P., Computer-based testing: advantages and disadvantages, „Journal NTU-KPI. Philosophy. Psychology. Pedagogy” 2010, No. 1, http://novyn.kpi.ua/2010-1/11-ped-Kuzmina.pdf.
  • Majewska K., Piloty interaktywne w pracy szkoły, „45 Minut” 2013, nr 71 (1), s. 38-40.
  • Majewska K., Zastosowanie sprzętu Testico Edu w nauczaniu wczesnoszkolnym, 2010, http://dreamtec.pl/uploads/download/Zastosowanie%20sprzętu%20Testico%20Edu.pdf.
  • Niemierko B., Ku czemu zmierzają egzaminy szkolne?, [w:] Niemierko B., Małecki B. (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2001.
  • Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999.
  • Pedryc-Wrona M., Formy kontroli osiągnięć uczniów w świetle reformy edukacji?, [w:] Niemierko B., Małecki B. (red.), Dawne i nowe formy egzaminowania, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2001.
AUTHOR

Kamila Majewska
Nicolaus Copernicus University in Toruń

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em58.1155

The article is in the printed version on pages 41-47.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

K. Majewska, Komputerowy system egzaminowania, „e-mentor” 2015, nr 1 (58), s. 41-47, http://dx.doi.org/10.15219/em58.1155.