AAA

The effectiveness of the acquisition of specialist vocabulary in English as a foreign language - the comparison of two didactic procedures based on complementary teaching

Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska

The article presents research findings related to vocabulary acquisition in English for Specific Academic Purposes (ESAP). To explore the impact of two complementary / blended learning procedures on receptive and productive aspects of vocabulary acquisition in ESAP, a quasi-experimental research design was adopted, with both pre- and post-treatment tests, experimental and control groups, but no random assignment of respondents. IBM SPSS Statistics 20.0 was employed to conduct the preliminary processing of the collected data and their statistical analysis.

Bibliography

 • Basturkman H., Developing Courses in English for Specific Purposes, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
 • Basturkman H., Ideas and Options in English for Specific Purposes, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2006.
 • Bedyńska S., Cypryańska M., Testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki, [w:] tychże (red.), Statystyczny drogowskaz 1: Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie „Sedno” i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2013.
 • Chung T.M., Nation P., Identifying Technical Vocabulary, „System” 2004, nr 32, s. 251-263, http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2003.11.008.
 • Claypole M., Blended learning: new resources for teaching business English, [w:] Pulverness A. (ed.), IATEFL Brighton Conference Selections, Whitstable 2003.
 • Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Driscoll M., Blended Learning: let's get beyond the hype, http://www.trainingmagnetwork.com/files/show/4552/WHITE_PAPER_IBM_Global_Services_On_Blended_Learning.pdf.
 • Duddley-Evans T., St John M.J., Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach, CUP, Cambridge 2009.
 • Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Gajewska E., Sowa M., LSO, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, Lublin, 2014.
 • Lesiak-Bielawska E.D., Exploring factors affecting productive ESP vocabulary acquisition: research results, [w:] Language in Focus 2014, conference proceedings, Anatalya, 27-29.03.2014.
 • Motteram G., Sharma P., Blending Learning in a Web 2.0 World, „International Journal of Emerging Technologies & Society” 2009, Vol. 7, No. 2, s. 83-96, http://ictaugustine.pbworks.com/f/Blending+Learning+in+a+Web+2+World.pdf.
 • Mokwa-Tarnowska I., Struktury wsparcia a efektywność kształcenia środowisku e-learningowym, „e-mentor” 2014, nr (2) 54, http://dx.doi.org/10.15219/em54.1100, s. 34-39.
 • Nunan D., Research Methods in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Oliver M., Trigwell K., Can „Blended Learning” be redeemed?, „E-learning and Digital Media” 2005, Vol. 2, No. 1, s. 17-26.
 • Rodgers T.S., Language Teaching Methodology, 2001, http://www.tronest.cn/Article.asp?id=1370809.
 • Rysiewicz J., Test Uzdolnień do Nauki Języków Obcych (TUNJO). Charakterystyka ogólna, opis, analiza, statystyki i procedury testowe, 2012, http://www.academia.edu/1743794/Test_Uzdolnien_do_Nauki_Jezykow_Obcych_TUNJO_._Charakterystyka_ogolna_opis_analiza_statystyki_i_procedury_testowe.
 • Tomlinson B., Whittaker C., Blended Learning in English Language Teaching: Course Design and Implementation, British Council, London 2013.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Avalon, Kraków 2010.
AUTHOR

Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska
The Fryderyk Chopin University of Music (Warsaw)

Table of contents

About the article

DOI: 10.15219/em57.1140

The article is in the printed version on pages 25-32.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

Citation

E.D. Lesiak-Bielawska, Efektywność przyswajania słownictwa specjalistycznego w języku angielskim jako obcym: porównanie dwóch działań dydaktycznych opartych na nauczaniu komplementarnym, „e-mentor” 2014, nr 5 (57), s. 25-32, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1140.