Opinia SEA do nowego projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kształcenia na odległość

Komentarze do artykułu:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA NOWY I NOWSZY Z pozycji nauczyciela akademickiego od sześciu już lat testującego [także z pomocą swoich dyplomantów - np. praca inżynierska Łukasza Klimeckiego Techniczno-organizacyjne problemy studiowania na odległość "Elementów prawa" na kierunku "Transport" w Politechnice Poznańskiej ( http://www.geocities.com/tadfrompoland/theses.html )] rozmaite metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość ośmielam się wyrazić przypuszczenie, że najbardziej istotną zmianą pomiędzy projektem z 25 kwietnia 2007 r. i projektem z 27 czerwca 2007 r. jest zaakcentowanie w odrębnym punkcie 6 paragrafu 2 warunku poprzednio ginącego w tłoku wyrazów punktu 2 paragrafu 2. Brzmi on teraz następująco: "zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia". Gotów jestem w związku z tym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami. W latach 2001-2005 dla bieżących kontaktów ze studentami na odległość wykorzystywałem jedną z grup Yahoo! (funkcjonującą początkowo w nieobecnej już na Yahoo! formule klubu). Z analizy tabelki Message History ( http://groups.yahoo.com/group/forthenewuniverse/ ) z łatwością można zorientować się w jakich semestrach miałem w tamtych latach zajęcia dydaktyczne, a w jakich - nie. Nadto, równie łatwo dostrzec tendencję obecną nie tylko w kształceniu na odległość - aktywność studentów wymuszająca tym samym zwiększoną aktywność prowadzącego zajęcia wzrasta niepomiernie w miesiącu kończącym dany semestr. Tu należy się liczyć z koniecznością ustosunkowywania się przez prowadzącego zajęcia do nawet ponad pięciu spośród studenckich wypowiedzi dziennie. W ostatnim miesiącu semestru praktycznie nie ma już miejsca na sensowne kształcenie na odległość, wtedy dominuje już tylko korygowanie najbardziej dezinformujących dywagacji studentów wcześniej nieaktywnych. Czy ową "bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia" ma na myśli SEA pisząc "pkt. 2. Wymienione warunki sformułowane zostały z nadmiarem"?

Cały punkt 2 w § 2 projektu jest niezrozumiały i zbyt rozbudowany. Przede wszystkim bardzo często narzędzia do komunikacji synchronicznej nie są konieczne i to w dobrze przygotowanym procesie dydaktycznym e-zajęć. Są z powodzeniem stosowane, jednak MNiSW nie powinno wprowadzać powszechnego obowiązku ich posiadania. Dodatkowo trudno mówić o asynchronicznej interakcji w czasie rzeczywistym a taki zapis pojawił się w projekcie. W uzasadnieniu SEA podany zaś został jeszcze inny przykład a mianowicie wymóg dot. prac kontrolnych online. Projekt ten jednak nie jest już aktualny. Pojawiła się nowa wersja, na temat której więcej informacji znaleźć można na http://www.wioska.net (wiadomość z 13 i 17 lipca 2007).

CZEGO BOJĄ SIĘ WIELKIE UCZELNIE? No właśnie, i w tym NOWSZYM (27 czerwca 2007 r. ) projekcie rozporządzenia do § 2 p. 6 "zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia" przesunięte zostały z § 2 p. 2 NOWEGO (25 kwietnia 2007 r.) projektu rozporządzenia wyrazy "monitorowanie i kontrolę aktywności studentów i prowadzących zajęcia". Korzystając z okazji, chciałbym jednak nawiązać do jeszcze jednej kwestii poruszonej pod adresem http://www.wioska.net (wiadomość 17 lipca 2007). Czego, tak naprawdę, boją się wielkie uczelnie publiczne, "które mogłyby zaoferować naprawdę wysoki poziom kształcenia" ( http://malopolska.naszemiasto.pl/wydarzenia/749103.html )? Z moich obserwacji, jako pracownika jednej z nich, wynika, że nie tyle poniesienia strat finansowych, co zbyt daleko idącej "rewolucji" w dydaktyce uczelnianej. Niestety, to rzeczywiście "nie profesorowie angażują się w zdalne nauczanie, ale adiunkci i asystenci - osoby młode" ( http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2006.2.0.39.12.2.0.1.htm ). No, może z pewnymi wyjątkami. ;-)

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 18 czerwca 2007 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.