Kontakt

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

Siedziba redakcji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
Al. Niepodległości 162/150
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 7831
fax. (22) 646 6142

Redaktor naczelny: Marcin Dąbrowski

Redaktor prowadzący: Małgorzata Marchewka

Sekretarz redakcji: Katarzyna Majewska

e-mail: redakcja@e-mentor.edu.pl

okladka big pobierz pdf

Data wydania: lipiec 2023
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.