Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

Wojew贸dztwo lubelskie

1. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1985, liczba s艂uchaczy: 1000
Kontakt: ul. Sowi艅skiego 12 pok.7, 20-031 Lublin, tel. (81) 537 28 65, e-mail: sekretariat.lutw@gmail.com
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady audytoryjne (og贸lne, z wiedzy o zdrowiu, przyrodzie), dzia艂alno艣膰 w edukacyjnych zespo艂ach zainteresowa艅 (wiedzy o sztuce, literackim, wiedzy o kulturze europejskiej, plastycznym, ch贸rze, zespole 艣piewania dla przyjemno艣ci, pami臋tnikarskim, zespole "psychologia na co dzie艅", obs艂ugi komputera i korzystania z internetu, zespo艂ach wzmacniaj膮cych sprawno艣膰 fizyczn膮 ("Ruch przy Muzyce", p艂ywania w basenie, gimnastycznym, turystycznym), zespo艂ach doskonal膮cych umiej臋tno艣ci w zakresie j臋zyk贸w obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, dzia艂alno艣膰 w ramach Samorz膮du LUTW (m.in. redagowanie gazetki "Z 偶ycia LUTW", organizowanie imprez, takich jak: bal noworoczny, zabawa wiosenna)

Wi臋cej informacji na: http://www.utw.lublin.pl/

2. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Bia艂ej Podlaskiej
Rok powstania: 2004, liczba s艂uchaczy: 95
Kontakt: ul. Piaskowa 9, 22-500 Bia艂a Podlaska, tel. (33) 344 02 57
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: komputerowy, gimnastyczny, ruch przy muzyce, wycieczki turystyczne, Nordic Walking, p艂ywalnia, lektoraty: j. angielskiego i j. niemieckiego

3. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Krasnymstawie
Rok powstania: 2009, liczba s艂uchaczy: 60
Kontakt: 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 23, e-mail: mbpkrasnystaw@wp.pl
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady oraz zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: komputerowy, spotka艅 ze sztuk膮, plastycznym, turystyczno-gimnastycznym, lektoraty j臋zyk贸w obcych

4. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Kra艣niku
Rok powstania: 2002, liczba s艂uchaczy: 110
Kontakt: Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodleg艂o艣ci 44, 23-210 Kra艣nik, tel. (81) 825 51 91
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: plastyczny, obs艂uga komputera i korzystanie z Internetu, krajoznawczo ? turystyczny, Nordic Walking, gimnastyka, rehabilitacja na p艂ywalni, ruch przy muzyce, lektoraty: j. angielskiego i j. niemieckiego

5. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Mi臋dzyrzeczu Podlaskim
Rok powstania: 2007, liczba s艂uchaczy: 60
Kontakt: Miejski O艣rodek Kultury, ul. Warszawska 37, 21-560 Mi臋dzyrzec Podlaski, tel. (83) 371 63 99
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady oraz zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: obs艂ugi komputera, gimnastyczny, warsztaty teatralne, fotograficzne, plastyczne, spotkania ze sztuk膮, lektorat j臋zyka angielskiego, Nordic Walking, turystyka rowerowa, p艂ywalnia

6. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Opolu Lubelskim
Rok powstania: 2008, liczba s艂uchaczy: 58
Kontakt: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. D艂uga 17, tel. (81) 827 21 33
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady oraz zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: komputerowy, profilaktyki zdrowia, ruch przy muzyce, lektorat z j. angielskiego

7. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Parczewie
Rok powstania: 2006, liczba s艂uchaczy: 55
Kontakt: Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 5, 21-200 Parczew, tel. (83) 354 25 56, e-mail: pdk_parczew@onet.pl
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: literacki, plastyczny, obs艂ugi komputera, integracyjny, turystyczno-krajoznawczy

8. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Pu艂awach
Rok powstania: 1992, liczba s艂uchaczy: 280
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Pu艂awy, tel. (81) 887 97 01
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: k贸艂ko literackie, zesp贸艂 obs艂ugi komputera, zesp贸艂 ?艣piew dla przyjemno艣ci?, ruch przy muzyce, gimnastyka, relaksacja, wycieczki i spacery, rehabilitacja, p艂ywalnia, medycyna naturalna, lektoraty z j. angielskiego i j. niemieckiego

9. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Radzyniu Podlaskim
Rok powstania: 2005, liczba s艂uchaczy: 65
Kontakt: ul. Jana Paw艂a II 4, 21-300 Radzy艅 Podlaski, tel. (83) 352 73 14
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: ogrodniczy, integracyjny, komputerowy, 膰wiczenia rehabilitacyjno-lecznicze, turystyki rowerowej, filmowy, lektorat j臋zyka angielskiego

10. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Tomaszowie Lubelskim
Rok powstania: 2001, liczba s艂uchaczy: 145
Kontakt: ul. Traugutta 12/47, 22-600 Tomasz贸w Lubelski, tel. (84) 664 20 16, e-mail: mig2001@wp.pl
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady o sztuce i o zdrowiu, zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅 takich jak: literacki, dziennikarski, obs艂ugi komputera, r臋kodzie艂a artystycznego, turystyczny, integracyjny, ch贸r teatralny, spotkania autorskie, ruch przy muzyce, gimnastyka z aerobikiem i gry zespo艂owe, profilaktyka zdrowia, redakcja gazetki ?TU I TERAZ?, kabaret

Wi臋cej informacji na: http://www.tomaszow-lubelski.pl/iiiwiek/uniwersytet.htm

11. Zamojskie Towarzystwo "Renesans"
Rok powstania: 2002, liczba s艂uchaczy: 200
Kontakt: ul. Ormia艅ska 3, 22-400 Zamo艣膰, tel. (84) 639 18 08
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady, spotkania, lekcje muzealne i biblioteczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, szkolenia komputerowe. Realizacja dw贸ch specjalnych program贸w: zdrowotnego i informatycznego, poza systematycznymi wyk艂adami z wielu r贸偶norodnych dziedzin 偶ycia, sportem i rekreacj膮

12. Uniwersytet Trzeciego Wieku we W艂odawie
Rok powstania: 2003
Kontakt: Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w, al. J. Pi艂sudskiego 41, 22-200 W艂odawa, tel. (82) 572 11 07
Kierunki kszta艂cenia: zaj臋cia prowadzone s膮 raz w tygodniu, wyk艂ady i seminaria z zakresu wiedzy og贸lnej, medycyny i profilaktyki zdrowia, nauki o ziemi i wszech艣wiecie, kurs obs艂ugi komputera i zaj臋cia rekreacyjne na basenie, dzia艂alno艣膰 艣rodowiskowa, zespo艂y zainteresowa艅, aktywno艣膰 os贸b starszych w 偶yciu spo艂ecznym

13. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w 艢widniku
Rok powstania: 2009
Kontakt: ul. Stanis艂awa Wyspia艅skiego 27, 艢widnik, tel. (81) 473 73 19
Kierunki kszta艂cenia: zaj臋cia w ramach edukacyjnych zespo艂贸w zainteresowa艅: zesp贸艂 wiedzy o sztuce, warsztaty plastyczne i literackie, wiedza o zdrowiu i psychologia, komputer, gimnastyka w wodzie i na sali, gimnastyka rehabilitacyjna, zesp贸艂 turystyczny; lektoraty j臋zykowe

Wi臋cej informacji na: http://www.swidnik.pl/content/uniwersytet-trzeciego-wieku

14. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Che艂mie
Rok powstania: 2008
Kontakt: Che艂m, ul. Pocztowa 54; p. 107, tel. 0 606 591 281, (82) 562 11 24, e-mail: dstaszczyk@pwsz.chelm.pl, bbrzozowska@pwsz.chelm.pl
Kierunki kszta艂cenia: edukacja kulturalna, spo艂eczna, technologiczna, ekologiczna, pro-zdrowotna i prawna. UTW pod patronatem Pa艅stwowej Wy偶szej Szko艂y Zawodowej oraz Che艂mskiego Towarzystwa Naukowego.

Wi臋cej informacji na: http://www.pwsz.chelm.pl/?id=7137

15. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Poniatowej
Rok powstania: 2010, liczba s艂uchaczy: 40
Kontakt: Towarzystwo Przyjaci贸艂 Poniatowej, ul. M艂odzie偶owa 2, 24-320 Poniatowa
Kierunki kszta艂cenia: wyk艂ady z dziedziny historii, literatury, kultury, przyrody, zdrowia; zaj臋cia w zespo艂ach zainteresowa艅, m.in. lektoraty, zaj臋cia z obs艂ugi komputera, basen, taniec; wycieczki turystyczno-krajoznawcze

Wi臋cej informacji na: http://www.tpp.poniatowa.pl/PUTW.htm