Reklama

Zachęcamy Państwa do objęcia Patronatem sponsorskim kolejnych wydań czasopisma naukowego "e-mentor". Na łamach czasopisma podejmowana jest tematyka e-learningu, uczeniem się przez całe życie, nowych trendów w zarządzaniu, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie oraz metod, form i programów kształcenia. Wśród głównych grup Czytelników można wyróżnić nauczycieli, studentów, doktorantów, pracowników instytucji edukacyjnych oraz działów HR i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

W ramach pakietu sponsorskiego (Partner Wydania) otrzymują Państwo:

  • reklamę w renomowanym czasopiśmie naukowym dotyczącym nowoczesnej edukacji, o wysokiej jakości potwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 40 punktami; nad poziomem merytorycznym pisma czuwa Rada Programowa, a artykuły naukowe są recenzowane,
  • reklamę, która trafi do 285 instytucji edukacyjnych w Polsce - subskrybentów naszego pisma (700 egz. drukowanych) oraz do Czytelników wersji internetowej (około 100 tys. odwiedzin miesięcznie),
  • logo na pierwszej stronie okładki "e-mentora",
  • pełnostronnicową reklamę na czwartej stronie okładki "e-mentora",
  • możliwość publikacji artykułu promocyjnego opisującego Państwa działalność i produkty,
  • banner (skyscraper 120x600) na stronie internetowej "e-mentora" odwiedzanej około 100 tys. razy w. miesiącu. 

 

Wymagania techniczne dotyczące reklamy:

  • plik zamknięty, rozdzielczość do druku (300 dpi),
  • reklama w kolorze o wymiarach 285 na 195 mm plus po 5 mm spadów z każdej strony (format koloru CMYK),
  • reklama czarno-biała o wymiarach 260 na 160 mm.