Milton Friedman - guru monetaryzmu i orędownik wolności

Komentarze do artykułu:

  • lru, 2010-01-07 09:15:56
    Co ma transformaca w Polsce do Friedmana? Bo wolnego rynku u nas, jak nigdy nie było, tak wciąż nie ma, nie mówiąc już o prostych przepisach, silnej walucie, niskiej inflacji, niezależności banku centralnego. Polska transformacja przebiegła od socjalizmu rosyjskiego do europejskiego, nie sądzę, żeby Friegman chciał się pod tym "wyzwoleniem" podpisać.

  • obserwator, 2010-01-24 17:26:15
    Ale to właśnie ta niczym nie ograniczona wiara w wolny rynek takich ekonomistów jak Friedman i Greenspan doprowadziła do potężnego kryzysu i gdyby nie interwencja państwa w skali można powiedzieć "socjalistycznej" to byłby koniec tej teorii. Socjalizm uratował kapitalizm

  • fmj, 2011-07-19 00:35:46
    Szanowny Autorze tego tekstu. Milton Friedman urodził się .. 31 lipca, a nie 12 lipca.