Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

EDULEARN2020 - 12 Międzynarodowa Konferencja - Edukacja i Nowe Technologie, 6-7 lipca 2020, online

zobacz podgląd
Organizatorzy konferencji, która co roku odbywała się w Hiszpanii pragnąc umożliwić społeczności międzynarodowej wymianę doświadczeń mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa postanowili przenieść wydarzenie do internetu.

Istotnym elementem tej konferencji zawsze było spotkanie praktyków i pasjonatów wykorzystujących nowoczesne technologie w nauczaniu, tworzenie sieci kontaktów i dzielenie się wiedzą. Wartości te nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy nauczanie odbywa się wyłącznie na odległość. Konferencja stanowi okazję do porozmawiania o problemach jakie wynikają z nieoczekiwanego i przymusowego przeniesienia nauczania do przestrzeni online.

Więcej informacji na temat wydarzenia:
https://iated.org/ed...

APT2020 - 18 konferencja Academic Practice and Technology, 6 lipca 2020, online

zobacz podgląd
Jak większość konferencji w bieżącym roku, również i to wydarzenie zostało przeniesione do internetu. Co więcej, organizatorzy zrezygnowali z pobierania opłaty konferencyjnej i udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja APT2020 jest wspólną inicjatywą trzech londyńskich uczelni: University College London, London School of Economics oraz Imperial College.

Głównym celem spotkania jest refleksja na tym, czy i w jakim stopniu zmienia się rola technologii w edukacji w 2020 roku oraz jak technologie cyfrowe pomagają stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi szkolnictwo wyższe i ośrodki kształcenia ustawicznego. Wśród tych wyzwań należy wymienić edukację niwelującą różne formy wykluczenia oraz przygotowującą do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości, poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, samokształcenia, umiejętnej oceny kompetencji własnych i cudzych.

Ze względu na zaistniały problem światowej epidemii Covid-19 dodano też nowy temat: jak radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z nauczania i uczenia się w sytuacji wymuszonej szybkiej zmiany oraz konieczności zachowanie dystansu społecznego.

Więcej informacji na:
https://aptconferenc...

OASPA webinar - What is Scholarly communication in the 21st Century

zobacz podgląd
Bardzo ciekawy webinar na temat otwartej nauki i otwartego publikowania. Zorganizowany w trakcie trwania pandemii (kwiecień 2020 r.) nadaje szczególne znaczenie idei upowszechniania wyników badań naukowych bez żadnych ograniczeń i wysokich opłat. Gdy cały świat stanął przed koniecznością szybkiego znalezienia sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się korona wirusa nieograniczone dzielenie się wiedzą tym bardziej zyskało na znaczeniu.

Jednak zarówno prelegenci, jak i uczestnicy zadający pytania na czacie poruszali wiele kwestii dotyczących otwartości publikacji oraz dostępności czasopism dla bibliotek uniwersyteckich i społeczności akademickiej niezależnie od sytuacji epidemiologicznej. Podkreślano, że skoro w okresie pandemii jest możliwe otwarte i bezpłatne udostępnianie najnowszych wyników badań to znaczy, że taki model jest realny oraz że warto podejmować starania na rzecz dekomercjalizacji doniesień badawczych. O zainteresowaniu tematem może świadczyć również liczba słuchaczy - ponad 400 osób.

Organizatorzy udostępnili nie tylko nagranie spotkania i slajdy z prezentacji, ale także krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii poruszanych przez prelegentów oraz wybrane pytania słuchaczy i odpowiedzi na nie.

Podane informacje można znaleźć na stronie:
https://oaspa.org/oa...

Stan na 20 maja 2020 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu &bdquo...

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz