Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

Apel OASPA - potrzebni recenzenci

zobacz podgląd
Stowarzyszenie wydawców publikujących w otwartym dostępie (Open Access Scholarly Publishers Association) poszukuje recenzentów, którzy w okresie zintensyfikowanych prac badawczych związanych z pandemią COVID-19 wspomogą redakcje w jak najszybszym przygotowaniu do publikacji najistotniejszych wyników badań. Z inicjatywy OASPA została utworzona lista recenzentów, do której mają dostęp wszyscy stowarzyszeni wydawcy. Aby zgłosić chęć przystąpienia do tej inicjatywy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://oaspa.org/co... Jednym z wymagań jest wyrażenie zgody na zrecenzowanie przydzielonego artykułu w ciągu pięciu dni.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:
https://oaspa.org/sc...

Kujawsko-pomorska e-szkoła

zobacz podgląd
Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa rozpoczęła swoją działalność, oferując najpierw lekcje dla ósmoklasistów i maturzystów, a następnie stopniowo rozszerzając ofertę o lekcje adresowane do młodszych uczniów szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych. W każdym tygodniu nadawanych jest do osiemdziesięciu półgodzinnych, interaktywnych lekcji online. W zależności od tematyki mają one formę wykładów, pokazów lub warsztatów - z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję.
Po ośmiu tygodniach działania e-szkoły zarejestrowano już półtora miliona wejść. W tym okresie nauczyciele przeprowadzili blisko pięćset lekcji. Ogląda je regularnie trzynaście tysięcy subskrybentów, a ponad milion osób aktywnie komentuje i udostępnia materiały znajomym. Zajęcia cieszące się największą popularnością mają po 24 tysiące wyświetleń.
E-lekcje oglądają uczniowie nie tylko z województwa, ale i z całego kraju. Odnotowano też setki wejść z zagranicy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Niemiec, Rosji, Holandii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch a nawet Australii.

Wszystkie lekcje są rejestrowane oraz nadawane na żywo na:
www.kujawsko-pomorsk...; edupolis.pl; YouTube: Kujawsko-Po...; Facebook: Kujawsko-P....

Digiexam

zobacz podgląd
Zamknięcie uczelni z powodu pandemii spowodowało konieczność przeniesienia nauczania do przestrzeni internetu, a w konsekwencji poszukiwanie alternatywnych form zakończenia semestru i weryfikacji efektów kształcenia w sposób zdalny. W tym kontekście wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie, jak przeprowadzić egzamin bez konieczności (a także bez możliwości) zgromadzenia studentów w tradycyjnej sali wykładowej. Jedną z opcji jest wykorzystanie aplikacji DigiExam opracowanej przez start-up ze Sztokholmu najpierw na potrzeby uczelni szwedzkich, a obecnie już udostępnianej komercyjnie wszystkim zainteresowanym. W ostatnich tygodniach aplikacja ta została poszerzona o funkcje rejestrowania zachowań studentów w czasie egzaminu (ang. proctoring). Dodatkowym jej atutem jest blokowanie możliwości "wędrowania" po sieci w trakcie zdawania egzaminu przy równoczesnej opcji udostępniania stron internetowych potrzebnych w trakcie wykonywania zadań przez studenta.

Więcej informacji na ten temat na stronie: https://www.digiexam... oraz w serwisie YouTube: https://bit.ly/3cqi4...

Remote Work Cultural Framework by Yu Kai-Chou, The Octalysis Group

zobacz podgląd
Raptowna zmiana sposobu wykonywania obowiązków zawodowych i przejście w tryb zdalny, choć niezbędne w sytuacji zagrożenia epidemicznego, niosą też za sobą pewne ograniczenia - szczególnie w tych firmach i zespołach, w których wcześniej nie praktykowano pracy na odległość. Nowe warunki wymagają nie tylko znajomości odpowiednich rozwiązań technologicznych, ale stanowią również sprawdzian opanowania dodatkowych umiejętności, takich jak: zarządzanie czasem własnym i zespołu, kultura komunikacji opartej głównie na przekazie pisanym, podtrzymywanie motywacji, radzenie sobie z izolacją społeczną, ale także z obawami o zdrowie własne i najbliższych. O ile barierę technologiczną można było względnie łatwo pokonać, gdyż wiele firm z branży IT pospieszyło z pomocą, oferując darmowe licencje na aplikacje i bezpłatne szkolenia, to ofert pomocy w radzeniu sobie z trudnościami psychospołecznymi było już znacznie mniej. Jedną z nich jest tytułowy Remote Work Cultural Framework. Pierwsze słowo nie tylko oznacza pracę zdalną, ale jest zarazem akronimem powstałym z sześciu wyrażeń tworzących ramy kulturowe tejże pracy są to słowa: Responsiveness, Expression, Momentum, Openness, Teamplay oraz Enjoyment. Ramy te mają stanowić wsparcie dla menedżerów i kierowników zespołów w zakresie organizacji pracy, aby była ona efektywna i satysfakcjonująca - tak dla pracodawców, jak i pracowników.

The Octalysis Group specjalizuje się we wdrażaniu w firmach rozwiązań opartych na grywalizacji, dlatego w koncepcji Remote Framework również występują elementy znane z gier biznesowych. Każda rama opisana jest przy pomocy trzech składowych. Są to: Tools (narzędzia), Culture (kultura organizacyjna) oraz Triggers (wyzwalacze, czyli elementy, które "uruchamiają" dany proces lub działanie). Żadna z nich samodzielnie nie zapewni pożądanej zmiany w sposobie działania firmy czy organizacji, muszą wystąpić wszystkie trzy, aby ta zmiana mogła nastąpić i żeby była pozytywna.

Zarówno koncepcja ram, jak i poszczególne elementy prezentowane są na stronie the Octalysis Group pod adresem:
https://octalysisgro...

Projekt pierwszej polskiej konstelacji satelitów

zobacz podgląd
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało środki w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne". Największe dofinansowanie dla projektu, ponad 33 miliony złotych, przypadło konsorcjum spółki SatRevolution i Politechniki Wrocławskiej. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC (Real-time Earth-observation Constellation). Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie m.in. w ocenie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, w rolnictwie precyzyjnym, geodezji i kartografii czy monitorowaniu miast na potrzeby Smart City.

Więcej informacji na ten temat na stronie
https://bit.ly/2xSWQ...

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz