Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

zobacz podgląd

Justyna Iskra, Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów, Difin, Warszawa 2015

zobacz podgląd
Rozpoczęcie studiów przez młodego człowieka wiąże się z wieloma trudnościami i stresującymi sytuacjami. Dlatego zdaniem autorki bardzo istotne jest oferowanie studentom wsparcia. Bazując na swoich doświadczeniach, w niniejszej publikacji prezentuje ona zależności pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a komponentami psychologicznymi, takimi jak cechy osobowości, style aktualizacji czy koncepcja siebie. Prezentuje również programy oferowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, których celem jest pomoc studentom w radzeniu sobie z trudnościami. Pracę polecamy psychologom, wykładowcom i wszystkim osobom zainteresowanym zagadnieniami wsparcia studentów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarni...

Jacek Otto, Łukasz Sułkowski, Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa 2014

zobacz podgląd
Publikacja ta porusza problematykę metod marketingowych w zarządzaniu organizacjami, takich jak: zarządzanie marką, marketing społeczny, marketing medialny czy współtworzenie wartości z klientem. Porusza również zagadnienia związane z e-commerce. Jako drugi tom serii Metody i techniki zarządzania stanowi doskonałe źródło informacji zarówno dla naukowców, jak i praktyków zajmujących się zarządzaniem marketingowym.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.ksiegarni...

Czesław Szmidt (red. nauk.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Poltex, Warszawa 2014

zobacz podgląd
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów, która odbyła się w 2014 roku. Prezentowane tu artykuły zostały wybrane spośród tekstów zgłoszonych przez młodych badaczy uczestniczących w tym wydarzeniu. Publikacja porusza problematykę trzech dyscyplin nauk ekonomicznych: zarządzania, ekonomii oraz finansów, a podzielona została na cztery części: zarządzanie strategiczne i nowe nurty w zarządzaniu, międzynarodowe aspekty zarządzania, zarządzanie ludźmi oraz ekonomia, bankowość i finanse.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.p...

Raport programu Edukacja dla Wszystkich, Unesco, 2014

zobacz podgląd
Raport podsumowuje stan realizacji programu Edukacja dla Wszystkich, który stanowi główny program edukacyjny UNESCO. Program został zainicjowany na Światowej Konferencji w Jomtien w Tajlandii w 1990 roku. Obecnie uczestniczy w nim 180 krajów, a w jego realizację, prócz UNESCO, zaangażowane są także inne instytucje, m.in. Bank Światowy i UNICEF. Program skupia się na sześciu celach ustalonych w 2000 roku, a aktualny stan ich realizacji został dokładnie opisany w prezentowanej publikacji. Raport opracowano w języku angielskim.

Publikację można pobrać ze strony inernetowej:
http://www.unesco.pl...

Wojciech Kurowski, Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w internecie, Poltex, Warszawa 2015

zobacz podgląd
Ta pionierska publikacja w ciekawy i przystępny sposób prezentuje zagadnienie współczesnej przestępczości cyfrowej. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców - przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych i rynków finansowych, a także do wszystkich zainteresowanych tym stosunkowo nowym zjawiskiem. Książka porusza m.in. takie problemy jak kreowanie wartości przez organizacje przestępcze w gospodarce cyfrowej czy sposoby ich kooperacji z legalnymi firmami.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.p...

Rajat Paharia, Lojalność 3.0 Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki Big Data i grywalizacji, MT Biznes, Warszawa 2015

zobacz podgląd
W dobie ostrej konkurencji wiele przedsiębiorstw stosuje programy lojalnościowe, jednak zazwyczaj dość szybko przestają one być oryginalne, a klienci chętnie korzystają z innych, często bardziej atrakcyjnych ofert. W niniejszej publikacji autor szczegółowo opisuje metody oparte na zasadach grywalizacji i zarządzaniem Big Data, które pomogą czytelnikowi stworzyć nowy, atrakcyjny program lojalnościowy skierowany nie tylko do klientów, ale także do pracowników i partnerów. Książka Lojalność 3.0 jest adresowana nie tylko do pracowników działów marketingu, ale również wszystkich właścicieli, dyrektorów i osób pełniących kierownicze stanowiska.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.mtbiznes....

Katarzyna Bachnik, Justyna Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych. Diagnoza, metody, komunikacja, Poltex, Warszawa 2015

zobacz podgląd
Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań autorów nad potencjałem biznesowym mediów społecznościowych. Nie tylko zawiera dokładny opis możliwości ich wykorzystania w biznesie - obejmujący takie obszary jak: szukanie informacji, wsparcie klienta czy komunikacja, ale wskazuje także modele biznesowe, które nie mogłyby funkcjonować bez wykorzystania tych mediów. Dodatkowym walorem tej publikacji jest zaprezentowanie przykładów zastosowań mediów społecznościowych w procesach zarządzania kryzysem, zakończonych zarówno pozytywnym, jak i negatywnym wynikiem.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.poltext.p...

zobacz podgląd

K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014

zobacz podgląd
Polecana publikacja wydana w ramach serii Edukacja jutra stanowi zbiór artykułów naukowych poruszających takie kwestie, jak: jakość kształcenia w dzisiejszym świecie, opinie studentów o edukacji, kształcenie zawodowe obecnych i przyszłych nauczycieli, problemy edukacji, kształcenie osób starszych, a także skutki społeczne emigracji młodych Polaków. Książkę polecamy szczególnie nauczycielom i studentom przygotowującym się do wykonywania tego zawodu. Stanowi ona punkt wyjścia do pogłębionej refleksji zarówno nad obecnym systemem kształcenia, jak i zmianami, jakie powinna przynieść przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem idei life long learning.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.humanitas...

K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013

zobacz podgląd
Publikacja ta skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z edukacją i procesem kształcenia przez całe życie, przede wszystkim do nauczycieli i studentów. Książka, wydana w ramach serii Edukacja jutra, porusza istotne zagadnienia dotyczące kształcenia w Polsce, takie jak: kształcenie osób starszych, kształcenie zawodowe czy znaczenie zajęć pozalekcyjnych w edukacji. Zwraca także uwagę na rolę rodziny i harcerstwa w procesie kształtowania wychowawczego uczniów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.humanitas...

zobacz podgląd

Krzysztof Kuźmicz, E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015

zobacz podgląd
Niniejsza publikacja oparta jest na badaniach własnych jej autora. Skupia się na charakterystyce e-learningu i prezentuje możliwości jego wykorzystania. Autor porusza również tak ważne kwestie, jak: rola nauczyciela w procesie kształcenia online, psychologiczne i pedagogiczne aspekty stosowania tego rodzaju kształcenia, a także prezentuje przykładowe platformy, które mogą być wykorzystywane w przygotowywaniu zajęć.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa:
http://www.gwp.pl/

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz