Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www
zobacz podgląd

Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach, 11 kwietnia 2014 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Warszawie

zobacz podgląd
Zapraszamy na konferencję poświęconą nowym formom nauczania ekonomii w szkołach, organizowaną przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Spotkanie adresowane jest do nauczycieli przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, którzy prowadzą zajęcia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie konferencji uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania podczas zajęć komiksów ekonomicznych, narzędzi ekonomii eksperymentalnej oraz gier finansowo-edukacyjnych. Odbędzie się również dyskusja na temat stanu edukacji finansowej w Polsce oraz najważniejszych problemów w polskiej edukacji finansowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.for.org.p...

zobacz podgląd

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 30 kwietnia 2014 r., Politechnika Gdańska

zobacz podgląd
Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Podczas spotkania omówione zostaną przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach inżynierskich. Zaprezentowane zostaną także modele tworzenia dydaktycznych zasobów multimedialnych, również wykorzystujące mobile learning. Prelegenci zademonstrują ponadto dobre praktyki wspierające pracę zespołową w środowisku wirtualnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://etee.pg.gda.p...


zobacz podgląd


zobacz podgląd


zobacz podgląd

  • Kierunek e-książka, 6 marca 2014 r., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, http://biuletyn.uni....
  • INTED2014, 8th International Technology, Education and Development Conference, 10-12 marca 2014 r., Walencja, Hiszpania, http://iated.org
  • iPads in Higher Education, 20-22 marca 2014 r., Cypr, http://ipadsinhe.org
  • eLSE 2014, eLearning and Software for Education Conference, 24-25 kwietnia 2014 r., Bukareszt, Rumunia, http://www.elseconfe...


zobacz podgląd

  • eKNOW 2014 The Sixth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, 23-27 marca 2014 r., Barcelona, Hiszpania, http://www.iaria.org
  • Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, 24-25 kwietnia 2014 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, http://www.wsb.edu.p...


zobacz podgląd

Lifelong Learning Universities and the European Policies on Social Investment, 11-13 czerwca 2014 r., SGH, Warszawa

zobacz podgląd
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej kształceniu ustawicznemu oraz europejskim politykom w zakresie inwestycji społecznych. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez EUCEN - the European University Continuing Education Network, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.eucen2014...

Stan na 26 lutego 2014 roku.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz