Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

zobacz podgląd
Bieżące wydanie dwumiesięcznika otwieramy serią artykułów poświęconych bardzo ważnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest start zawodowy absolwentów studiów w Polsce. Zaprezentowane opracowania omawiają zarówno metody pomiaru zatrudnialności młodych osób, jak i konkretne wyniki tego typu pomiarów, co warto pokreślić - często konfrontując je z raportami już wcześniej publikowanymi w „e-mentorze”. Ujęte w 53. numerze pisma artykuły dotyczą również technik umożliwiających lepsze przygotowanie absolwentów do startu zawodowego oraz obserwacji osób aktywnych zawodowo na temat ich doświadczeń edukacyjnych i skuteczności procesów kształcenia. O wadze tych tematów dla nas świadczy fakt, że niezwykle często poruszane są na łamach naszego pisma. Wszelkie wysiłki związane z doskonaleniem metod, technik, form i programów kształcenia muszą przecież przekładać się właśnie na odpowiednie przygotowanie młodych osób do pracy zawodowej i dalszego rozwoju. W kontekście tego zagadnienia coraz więcej mówi się też o alternatywnych modelach edukacji, oferujących zamiast państwowego dyplomu krajowej szkoły wyższej różne inne formalne rezultaty, których znaczenie ciągle rośnie. Można wśród nich znaleźć zarówno poświadczenia ukończenia programów i ich ścieżek w ramach masowych kursów online (MOOCs) oferowanych przez czołowe uniwersytety na świecie, jak i certyfikaty firmowane przez poszczególnych pracodawców bądź ich zrzeszenia. Certyfikaty są cenione na rynku często bardziej niż dyplom ukończenia studiów.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz