Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

zobacz podgląd
witając Państwa w nowym roku akademickim, z przyjemnością prezentuję październikowe wydanie naszego dwumiesięcznika. Znalazło się w nim bardzo wiele interesujących artykułów, których lekturę gorąco rekomenduję - od analizy nowych procedur związanych z postępowaniem habilitacyjnym po opracowanie poświęcone realizacji masowych otwartych kursów online. Tym razem, korzystając z okazji, zamiast omawiania we wstępie poszczególnych tekstów, chciałbym przybliżyć Państwu trzy środowiskowe inicjatywy koncentrujące się na rozwoju e-edukacji w społeczności akademickiej.

Po pierwsze miło mi zapowiedzieć dziesiątą, jubileuszową konferencję Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbędzie się 21 listopada br. (czwartek) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jubileusz stał się dobrą sposobnością do udoskonalenia i rozwinięcia formuły konferencji, dzięki czemu jej uczestnicy mogą spodziewać się nowych koncepcji sesji i wystąpień, a referaty do publikacji będą mogli zgłosić wszyscy obecni na obradach. Zachęcam do odwiedzenia strony www.e-edukacja.net, na której można zapoznać się ze szczegółami organizacyjnymi i dokonać zapisu na konferencję.

Chciałbym również polecić dwie inicjatywy Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. W ostatnim czasie Stowarzyszenie przygotowało i przedłożyło Polskiej Komisji Akredytacyjnej opracowanie pt. Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to środowiskowa propozycja sposobu dokonywania przez zespoły PKA oceny e-nauczania. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na zapytanie Komisji i stanowi oficjalne stanowisko Stowarzyszenia, z którego korzystać może nie tylko PKA, ale również każdy ośrodek akademicki i jednostka odpowiedzialna za rozwój e-learningu. Ponadto Stowarzyszenie ogłosiło rozpoczęcie realizacji II edycji postępowania certyfikacyjnego dla metodyków zdalnego nauczania. To doskonała okazja dla specjalistów zajmujących się metodyką kształcenia na odległość do formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji. Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są do dnia 17 listopada br. Ze wspomnianym dokumentem dla PKA, jak i z opisem procedury certyfikacyjnej można zapoznać się na stronie internetowej www.sea.edu.pl.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz