Wspólna przestrzeń - jeden GIS - relacja z X Konferencji ESRI Polska

Wojciech Pokojski, Jerzy Lechnio

W dniach 23-25 października w centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się X Konferencja ESRI Polska. Przebiegała po hasłem „Wspólna przestrzeń - jeden GIS”1.

ESRI (Environmental Systems Research Institute) jest największym na świecie producentem narzędzi informatycznych w obszarze GIS (Geographic Information Systems). Firma, istniejąca od 1969 roku, wyznacza kierunki rozwoju technologii GIS, a działający od początku lat 90. polski oddział ESRI zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem narzędzi ESRI, a także dostarczaniem usług związanych z technologią GIS.

Konferencje ESRI odbywają się od 1992 roku co dwa lata i są największymi imprezami poświęconymi technologii GIS organizowanymi w Polsce. W X jubileuszowej Konferencji ESRI Polska wzięli udział użytkownicy oprogramowania ESRI - m.in. przedstawiciele uczelni, firm komercyjnych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i firm prywatnych oraz studenci.

Pierwszego dnia konferencji zorganizowano 13 spotkań warsztatowych - były one prowadzone przez pracowników firmy ESRI oraz firmy partnerskie, a dotyczyły m.in. geostatystyki, pracy z danymi CAD czy wykorzystania GIS w sprzedaży i marketingu. Jedno ze spotkań warsztatowych poświecone było dwóm elementom wpisującym się w nurt rozwoju Web 2.0: projektowi Community Maps Program, który jest inicjatywą mającą na celu przygotowanie i udostępnienie bezpłatnej, wieloskalowej, rastrowej mapy świata, oraz internetowej aplikacji ArcGIS online, wykorzystującej „chmurę” do zarządzania zawartością (CMS).

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja plenarna, podczas której zaprezentowano nowinki techniczne oprogramowania ESRI. Uczestnicy konferencji mogli także wysłuchać referatów poświęconych m.in. Geoportalowi 2, cyfrowym analizom krajobrazu Warszawy czy powstającemu w Głównym Urzędzie Statystycznym portalowi geostatystycznemu, którego zadaniem będzie prezentacja danych spisowych (m.in. wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.), umożliwi on ponadto użytkownikom dokonywanie analiz statystycznych i przestrzennych oraz opracowywanie map tematycznych.

Podczas sesji przedstawiciele ESRI wręczyli Grupie Podhalańskiej GOPR medal za wdrożenie systemu poszukiwawczego wykorzystującego mapy satelitarne i urządzenia GPS. Systemowi temu poświęcono specjalną prezentację, pokazano także sprzęt i omówiono jego działanie.

Trzeciego dnia odbyło się ponad 80 prezentacji podzielonych na 7 sesji tematycznych. Dotyczyły one wielu ciekawych projektów i rozwiązań technicznych. W sesji poświęconej środowisku (uczestniczyło w niej około 200 osób) przedstawiono nowoczesne rozwiązania informatyczne w zakresie ochrony środowiska realizowane przez instytucje badawcze. W dwóch sesjach technicznych pracownicy firmy ESRI poświecili wiele uwagi przede wszystkim nowym rozwiązaniom w oprogramowaniu ArcGIS: wersji serwerowej programu, tworzeniu nowych aplikacji sieciowych i rozwiązaniom mobilnym, a także nowościom w wersji desktop.

W sesji Infrastruktura sieciowa i transport przedstawiciele firm wykorzystujących oprogramowanie ESRI zaprezentowali 12 zagadnień dotyczących zarządzania siecią energetyczną, gazową, drogową, sieciami komórkowymi i siecią lotniczą.

W sesji dotyczącej administracji publicznej omówiono kwestie budowy systemów informacji przestrzennej jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystania GIS w opracowaniu i prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego i gospodarce odpadami. Dwie prezentacje były poświęcone wykorzystaniu narzędzi informatycznych w procesie włączenia społeczeństwa lokalnego w zarządzanie miastem.

Sesja tematyczna Edukacja przeznaczona była dla nauczycieli i wykładowców. Przedstawiciele firmy ESRI zaprezentowali możliwości wykorzystania oprogramowania ArcGIS i ArcGIS online w edukacji - przykładowe scenariusze lekcji geografii, przykłady wykorzystania oprogramowania w edukacji historycznej i muzealnej. Kilka prezentacji było poświęconych sposobom tworzenia własnej interaktywnej mapy i jej udostępnianiu w internecie oraz sposobom pozyskiwania informacji przestrzennej z internetu. Nauczyciele uczestniczący w sesji otrzymali specjalne certyfikaty.

W konferencji wzięli udział także m.in. przedstawiciele służb mundurowych, do których w szczególny sposób skierowana była sesja Bezpieczeństwo publiczne i wojsko. Przedstawione w jej ramach prezentacje dotyczyły wykorzystania technologii informatycznych, w tym Systemów Informacji Geograficznej, m.in. do analizy bezpieczeństwa na drogach, wspomagania dowodzenia w straży miejskiej i straży pożarnej, zarządzaniu kryzysowym czy rozpoznaniu wojskowym.

Konferencji towarzyszyły liczne stoiska firm i instytucji wykorzystujących oprogramowanie ESRI, dostarczających rozwiązania techniczne i informatyczne. Udział w spotkaniu był dla użytkowników oprogramowania ESRI znakomitą okazją do poszukiwania inspiracji, prowadzenia dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy z przedstawicielami różnych organizacji i branż.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie www.konferencja.esr... .