Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,

zobacz podgląd
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie naszego dwumiesięcznika, już ostatnie w tym roku kalendarzowym. Mam nadzieję, że zbliżający się czas podsumowań całorocznej aktywności będzie sprzyjał lekturze artykułów zawartych w bieżącym numerze „e-mentora”, podejmujących różnorodne ważne zagadnienia. A jest w czym wybierać - zarówno na gruncie problematyki dotyczącej organizacji procesów edukacyjnych oraz nowoczesnych form kształcenia, jak i trendów w zarządzaniu. Jestem przekonany, iż każdy Czytelnik pisma odnajdzie interesujące dla siebie tematy.

Chciałbym również zachęcić do odwiedzenia strony www.e-edukacja.net, na której opublikowane zostały referaty i filmy z IX ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. W listopadowym spotkaniu udział wzięło przeszło 160 osób. Konferencja została zorganizowana - jak zawsze - przez środowisko uczelni ekonomicznych: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie i Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który w tym roku pełnił rolę gospodarza. W imieniu organizatorów bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie, jak również za bardzo dobre opinie, jakie zebraliśmy w ramach ankiety ewaluacyjnej. Państwa propozycje organizacyjne, w tym związane z nowymi obszarami tematycznymi, będą dla nas ważnymi wskazówkami w przygotowaniach jubileuszowej, X edycji tej środowiskowej konferencji.

Lista osób, które w roku 2012 przygotowywały recenzje naukowe artykułów dla potrzeb publikacji w czasopiśmie "e-mentor":

Członkowie Rady Programowej: dr hab. prof. nadzw. Maria Aluchna, dr prof. nadzw. Piotr Bołtuć (prof. University of Illinois at Springfield, USA), dr Jan Kruszewski, dr Stanisław Macioł, dr hab. prof. nadzw. Marek Rocki, dr Piotr Wachowiak, dr Maria Zając, dr inż. Anna Zbierzchowska

Recenzenci spoza Rady Programowej: dr Dorota Kwiatkowska, prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Rafał Mrówka, dr Jana Pieriegud, dr Mikołaj Pindelski, dr Celina Sołek, dr Barbara Trzcińska

zobacz podgląd

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz