Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

zobacz podgląd
Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "E-mentor" znalazł się w najnowszym wykazie czasopism punktowanych, ogłoszonym 17 września 2012 roku. Za publikację artykułu naukowego w naszym dwumiesięczniku można obecnie uzyskać 8 punktów, a więc o 2 punkty więcej niż dotychczas. Bardzo dziękuję autorom artykułów, tworzącym "e-mentora" już od 2003 roku, i zachęcam do współpracy wszystkich, którzy na jego łamach chcieliby zaprezentować efekty swej działalności naukowej.

Chciałbym również zwrócić uwagę Czytelników na dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich jest II edycja postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli, której uruchomienie ogłosiło Stowarzyszenie E-lea.... Zachęcam wszystkich nauczycieli, którzy mają już doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii, do zainteresowania się tą inicjatywą oraz podjęcia trudu przygotowania zgłoszenia i ubiegania się o wartościowy certyfikat.

Ponadto zapraszam wszystkich zainteresowanych e-edukacją na kolejne środowiskowe spotkanie z cyklu Rozwój e-edukacj.... Konferencja odbędzie się 22 listopada br., a gospodarzem tym razem będzie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wśród ważnych tematów przewodnich tegorocznego spotkania można wymienić: wartość dodaną e-learningu, otwarte kursy internetowe, e-podręczniki, narzędzia współczesnej edukacji, jakość dydaktyki i badań w e-learningu oraz rolę internetu społecznościowego w edukacji. Zgłoszenia uczestni... przyjmowane będą do 12 listopada 2012 roku.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz