Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy "e-mentora",

zobacz podgląd
Tematyka praw autorskich i własności intelektualnej budzi wiele emocji, zarówno w środowisku akademickim, jak i w świecie biznesu. Era cyfrowego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego niesie ze sobą rosnące potrzeby zarówno na gruncie ochrony twórczości, jak i swobodnego dzielenia się zasobami. Konieczność pogodzenia tych, na pozór sprzecznych, postulatów jest problemem, który znacząco wykracza poza dyskurs prawny, przenosząc analizy na grunt efektów ekonomicznych. Gorąco namawiam do lektury artykułów otwierających bieżące wydanie, koncentrujących się na niniejszych zagadnieniach.

Szczególnej uwadze Czytelników „e-mentora” polecam opracowania zawarte w dziale zarządzania wiedzą - poświęcone tematyce asymetrii wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym oraz koncepcji crowdsourcingu. Ta nowa koncepcja zarządzania procesami innowacyjnymi skłania organizacje do większej otwartości oraz zapewniania swobodnego przepływu informacji i wiedzy.

Rekomenduję również recenzję książki szczególnie ważnej dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć fenomen popularności wirtualnych światów, poznać ich dobre i słabe strony, a zwłaszcza zalety ich stosowania w procesach kształcenia. Jak wskazuje tytuł - Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human - publikacja koncentruje się na analizie Second Life, niemniej jednak prezentowane wnioski mogą być z powodzeniem uogólnione także na inne tzw. serious virtual worlds.

Zachęcam do lektury.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz