Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

zobacz podgląd

Tadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wydanie II uzupełnione i uaktualnione

zobacz podgląd
Główną tezą książki jest stwierdzenie, iż zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Autor uważa, że aby właściwie prowadzić rekrutację i dobór kadr, wynagradzać i wspierać rozwój pracowników, a także ich awansować, niezbędne jest precyzyjne określenie kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach. Po wyjaśnieniu kluczowych pojęć (w rozdziale 1), charakteryzuje kompetencje, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie, szczególną uwagę poświęcając kompetencjom przywódczym (rozdziały 2 i 3). Analizuje również kompetencje typowe dla wybranych grup zawodowych (rozdział 4) oraz system zarządzania kompetencjami w organizacji (rozdział 5). Ostatnia część poświęcona jest rozwojowi własnemu (self-management).

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo....

Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

zobacz podgląd
Książka prezentuje nowe spojrzenie na proces coachingu poprzez dodanie do niego inteligencji emocjonalnej. Według autorów połączenie tych dwóch elementów decyduje o sukcesie współpracy trenera z uczniem. Publikacja będzie interesująca dla osób zajmujących się coachingiem, gdyż zawiera opis podstawowych umiejętności coacha, narzędzi jego pracy i najlepszych praktyk coachingu. Z kolei menedżerowie mogą dowiedzieć się z niej, jak podnosić wydajność i rentowność organizacji oraz jaką rolę może w niej odegrać inteligentny emocjonalnie coach.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo....


zobacz podgląd

Dorota Pankowska, Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

zobacz podgląd
Celem publikacji jest przybliżenie dorobku edukacyjnej analizy transakcyjnej oraz podjęcie próby empirycznej weryfikacji jej założeń w codziennym funkcjonowaniu nauczycieli, co uczyniono za pomocą badań własnych, które objęły ponad 450 nauczycieli z 30 lubelskich szkół. W książce scharakteryzowano podstawowe koncepcje analizy transakcyjnej: stany Ja, transakcje, gry, pozycje i skrypty życiowe oraz możliwości zastosowania jej w edukacji dla doskonalenia relacji pomiędzy nauczycielami a uczniami, zwiększania efektywności działań i podnoszenia jakości pracy. Zaprezentowane wyniki badań zachęcają do wprowadzenia analizy transakcyjnej do kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Książkę polecamy nauczycielom, dyrektorom szkół i metodykom, a także studentom kierunków związanych z psychologią i pedagogiką.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.wydawnict...


zobacz podgląd

Dagmara Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010

zobacz podgląd
Publikacja wskazuje kierunki zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim, będące efektem zmian we współczesnej gospodarce, a także najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed menedżerami i specjalistami ds. personalnych. Na kapitał ludzki składają się: wiedza, kompetencje i postawy pracowników, dlatego też odrębne rozdziały poświęcono zarządzaniu wiedzą, motywowaniu, a także szkoleniom i rozwojowi pracowników w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Autorka podkreśla konieczność ciągłego doskonalenia kompetencji organizacji i pracowników. Książkę polecamy menedżerom, pracownikom działów kadr, a także studentom zarządzania.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pw...


zobacz podgląd

Sebastian Konkol, Marketing mobilny, Helion, Gliwice 2010

zobacz podgląd
Czy telefon komórkowy stanie się jednym z głównych mediów komunikacji reklamowej? Czym jest marketing mobilny? Jakie działania podjąć, aby skorzystać z jego dobrodziejstw? Odpowiedzi na te i podobne pytania można odnaleźć w polecanej publikacji. Autor wyjaśnia genezę i definicję marketingu mobilnego, podaje wskazówki ułatwiające realizację kampanii marketingowych z wykorzystaniem mediów mobilnych, a także charakteryzuje reklamę mobilną z punktu widzenia różnych podmiotów występujących na rynku. W książce nie zabrakło także wyliczenia wad i zalet omawianego zagadnienia oraz prognoz na przyszłość.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/

Jeanniey Mullen, David Daniels, Godzina dziennie z e-mail marketingiem, Helion, Gliwice 2010

zobacz podgląd
Prezentujemy publikację poświęconą wykorzystaniu poczty elektronicznej w marketingu. Stanowi ona szczegółowy poradnik dla osób zajmujących się w praktyce działaniami w tym zakresie. Autorzy udzielają porad dotyczących przygotowania działań e-marketingowych, uczą, jak tworzyć efektywne e-maile, jak czytać raporty i w jaki sposób optymalizować wyniki. Omawiają także realizację e-marketingu w sieciach społecznościowych i dla urządzeń przenośnych. Dodatkowo publikacja zawiera słowniczek, listę dostawców i zasobów oraz listy kontrolne z obszaru poczty elektronicznej.
Książka przeznaczona jest zarówno dla osób dopiero rozpoczynających pracę z e-marketingiem, jak również dla specjalistów pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl/

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz