Słowo wstępne

Marcin Dąbrowski

Szanowni Czytelnicy "e-mentora", 

zobacz podgląd
Mam przyjemność zaprezentować pierwsze w 2010 roku wydanie pisma. Łamy bieżącego numeru otwiera prezentacja problematyki zarządzania wiedzą i placówką edukacyjną, zarówno na poziomie uczelni wyższych, jak i szkół niższego szczebla. Podejmowana jest również problematyka zarządzania przez wydziały treściami informacyjnymi w sieci. Warto także odnotować poświęcenie jednego z opracowań tematyce projektów zarządzania, w szczególności analizie procesów planowania, jako jednej z faz project management.

Zachęcam do lektury zagadnień związanych z e-edukacją, szeroko omawianych na łamach lutowego wydania „e-mentora”. Jednocześnie Czytelnicy zainteresowani tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, kształcenia ustawicznego, jak i e-biznesu, odnajdą w numerze interesujące ich zagadnienia.

Chciałbym także, podobnie jak w poprzednim numerze „e-mentora”, zainteresować Czytelników faktem uruchomienia Bazy aktywności e-learningowej uczelni - środowiskowego projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Zachęcam serdecznie wszystkich do wspólnej budowy bazy poprzez wypełnianie wizytówek uczelni oraz prezentację aktywności e-learningowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych. Szczegółowe informacje, jak i sama baza, dostępne są pod adresem: www.sea.edu.pl/baza/.

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz