Redakcja e-mentora poleca

Publikacje Konferencje Serwisy www

zobacz podgląd

Education at a Glance 2009, OECD Indicators

zobacz podgląd
Dostępna jest już kolejna edycja raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Education at a Glance, corocznie prezentującego dane statystyczne dotyczące edukacji w skali międzynarodowej. Najnowsze wydanie zawiera szczegółową charakterystykę rozwoju systemów edukacji, rezultatów kształcenia, metod finansowania edukacji oraz sposobów jej organizacji. Zwraca się również uwagę na fakt, że kryzys gospodarczy skutkuje przywiązywaniem szczególnego znaczenia do efektywności systemów edukacji, co wynika, po pierwsze, z ograniczonego dostępu do zasobów inwestowanych w rozwój, a po drugie, z konieczności inwestowania w wybrane umiejętności i kompetencje - te, które sprzyjają wychodzeniu z kryzysu.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie: http://www.oecd.org...

Streszczenie w języku polskim dostępne jest na stronie: http://www.oecd.org/...

B. Majewski, A. Tomaszewski, ABC przedsiębiorczości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009

zobacz podgląd
Nakładem WSiP ukazał się nowy podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla liceum i technikum. Podzielony jest na pięć głównych rozdziałów: Psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości; Otoczenie przedsiębiorcy; Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy; Umiejętności przedsiębiorcy; Zachowania przedsiębiorcy w życiu codziennym. Każda z części zawiera zestaw kluczowych słów, wiadomości uzupełnione tabelami i rysunkami, ćwiczenia sprawdzające zdobytą wiedzę, a także podsumowanie najważniejszych treści (przedstawione w postaci mapy myśli). Podręcznik zawiera także słownik pojęć.

W ramach pakietu autorzy przygotowali również Poradnik dla nauczyciela, ściśle skorelowany z Podręcznikiem. Jego pierwsza część dotyczy diagnozy wiedzy uczniów za pomocą sprawdzianu (zamieszczonego w załączniku). W drugiej części zamieszczono wskazówki ułatwiające realizację poszczególnych jednostek dydaktycznych, w tym m.in. ćwiczenia i zadania wraz z rozwiązaniami oraz testy sumatywne. Cykl zgodny jest z programem nauczania dopuszczonym przez MEN (DPN-5002-36/08).

Książki można nabyć w sklepie internetowym wydawnictwa: http://www.sklep.wsi...

ks. Grzegorz Polok, Rozwinąć skrzydła, Wydawnictwo KAGA-DRUK, Katowice 2009

zobacz podgląd
Autor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz duszpasterzem akademickim, metodykiem i etykiem. Ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu etyki gospodarczej, etyki w obszarze public relations oraz etosu nauczyciela akademickiego. Książka Rozwinąć skrzydła dotyka ważnego i trudnego obszaru, obecnego i obserwowanego przez autora w środowisku akademickim - problemu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), a w szczególności dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Jej celem jest udzielenie wsparcia studentom i pracownikom uczelni w uporaniu się z doświadczeniami dzieciństwa i budowaniu postaw bazujących na akceptacji siebie, poczuciu własnej wartości i zaufaniu w relacjach z innymi.

Więcej informacji i fragment książki na: http://www.ae.katowi...


zobacz podgląd

Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

zobacz podgląd
W serii Słowniki Akademickie PWN ukazała się publikacja Słownik pedagogiczny prezentująca ponad 1000 haseł obejmujących zagadnienia z zakresu wychowania i kształcenia oraz nauk pokrewnych. Cechą wyróżniającą jest zwiększenie liczby pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej. Biogramy pedagogów i przedstawicieli nauk o wychowaniu, inaczej niż w tradycyjnych słownikach, umieszczono bezpośrednio przy hasłach, które są z nimi związane. Założeniem autorów był podręczny i syntetyczny charakter opracowania, dlatego też nie znalazły się w nim greckie i łacińskie źródłosłowy pojęć. Zrezygnowano również z prezentacji dotyczących systemów szkolnych w wybranych krajach, ze względu na szybką ich dezaktualizację.

Adresatami Słownika są maturzyści, studenci pedagogiki, psychologii i socjologii, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich. Książka przeznaczona jest również dla nauczycieli chcących pogłębić kwalifikacje zawodowe, rodziców i pracowników zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://ksiegarnia.pw...

Dyskursy młodych andragogów 10, red. M. Olejarz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009

zobacz podgląd
Publikacja prezentuje nowe trendy i badania z obszaru andragogiki, które podejmowane były podczas 10 Letniej Szkoły Młodych Andragogów w Zielonej Górze.
Artykuły dotyczące edukacji dorosłych podzielone zostały na trzy części tematyczne: andragogiczną, poradoznawczą i kulturoznawczą. W części andragogicznej autorzy podejmują m.in. kwestie biograficznych aspektów uczenia się dorosłych osób niepełnosprawnych, kształcenia dorosłych na odległość, wykorzystania opowieści o przebiegu życia do uczenia się. W dyskursie poradoznawczym znajdują się artykuły dotyczące m. in. "strefy cienia" w pracy doradcy czy poradnictwa telewizyjnego, natomiast część kulturoznawcza zawiera omówienie działań animacyjnych w przestrzeni wirtualnej, opisane zostały także zagraniczne projekty socjokulturowe oraz badania nad takimi kwestiami jak bigoreksja u mężczyzn czy feminizm.

Jubileuszowy 10. tom Dyskursów podsumowuje także dotychczasową działalność Letniej Szkoły Młodych Andragogów oraz wydania Dyskursów w ciągu 10 lat istnienia.

Publikację można zamówić w wydawnictwie: http://www.ow.uz.zgo...


zobacz podgląd

Tomasz Karwatka, Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?, Helion, Gliwice 2009

zobacz podgląd
Publikacja omawia tematykę użyteczności (usability, web-usability) w odniesieniu do ergonomii serwisów internetowych: intuicyjnej nawigacji, tworzenia ułatwień w zakresie wyszukiwania użytecznych informacji, zapewnienia efektywnej komunikacji z użytkownikami. Autor zajmuje się projektowaniem serwisów internetowych od 1999 roku - w książce dzieli się z czytelnikami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, obserwacjami i pomysłami na usprawnienie działań sprzedażowych online. Omawia m.in. budowę stron WWW, teksty publikowane w serwisach, e-commerce, reklamę internetową, prototypowanie oraz jakość serwisów WWW.
Książka adresowana jest do właścicieli e-sklepów, menedżerów produktów, grafików i innych osób zajmujących się tworzeniem serwisów WWW.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

P.R. Michalak, D. Daszkiewicz, A. Musz, Marketing wirusowy w internecie?, Helion, Gliwice 2009

zobacz podgląd
Jak efektywnie rozprzestrzeniać informacje o nowym produkcie, udoskonaleniach, zmianach? Ich nośnikiem może być wirus, rozumiany np. jako reklama, wydarzenie, cena, przekazywany między ludźmi i stopniowo "zarażający" kolejne osoby. Autorzy publikacji uczą, w jaki sposób wykorzystać potencjał marketingu wirusowego i przekuć go na sukces organizacji. Omawiają pięć obszarów wirusowości: promocję, produkt, cenę, dystrybucję i obsługę, analizują znaczenie programów partnerskich i zalety autoresponderów. Ostrzegają również przed wykorzystywaniem wirusów przez oszustów.

Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych obniżeniem kosztów kampanii i uatrakcyjnieniem przekazu, a także pozyskaniem jak największej liczby klientów w krótkim czasie.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://helion.pl

Jeff Jarvis, Co na to Google?, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009

zobacz podgląd
Autor publikacji przekonuje, że Google nie jest jedynie amerykańską firmą internetową, ani nawet rewolucyjną wyszukiwarką, lecz także nowym modelem rzeczywistości. W pierwszej części książki analizuje on działanie Google i przedstawia swoistą mądrość firmy jako zestaw zasad, które mogą być stosowane do prowadzenia interesów w każdym sektorze. Odnoszą się one m.in. do relacji z klientami, struktury firmy, rzeczywistości biznesowej, etyki. Część druga prezentuje zastosowanie omówionych zasad w konkretnych ćwiczeniach - przykładach, np. Zakład Energetyki Google, Uniwersytet Google, "The Google Times". Ostatnia, trzecia część poświęcona jest "Pokoleniu G" - wpływowi Google na relacje międzyludzkie, światopoglądy i społeczeństwo.

Książkę polecamy osobom zainteresowanym analizą sukcesu firmy Google, ale także poszukującym informacji dotyczących informatyzacji społeczeństwa i roli nowych mediów.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo....

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009

zobacz podgląd
Celem autorów publikacji jest rozpoczęcie powszechnej dyskusji na temat problematyki zaufania organizacyjnego, zarówno w środowisku akademickim, jak również w gronie profesjonalistów. Uznają oni zarządzanie zaufaniem za jedyną stałą, która integruje ludzkie działania we współczesnej, zmiennej rzeczywistości. Książka porządkuje wiedzę z tego obszaru, prezentując kluczowe kwestie zarządzania zaufaniem. W pierwszej części scharakteryzowano pojęcie i źródła zaufania, również w odniesieniu do działań organizacji i koncepcji kapitału intelektualnego. Część druga prezentuje istotę zarządzania przez zaufanie w przedsiębiorstwie. Kolejna traktuje o zaufaniu w otoczeniu przedsiębiorstwa, np. w relacjach z partnerami biznesowymi, oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. W czwartej, ostatniej części czytelnik odnajdzie m.in. diagnozę stanu zarządzania zaufaniem w polskich przedsiębiorstwach oraz studia przypadków.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo....

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz