Kalendarz wydarzeń

W celu zapoznania się z szczegółowym opisem wydarzenia, należy kliknąć na jego tytuł.

Wybierz miesiąc a następnie rok:      

zarządzanie wiedzą

28-29 listopada 2024 r. X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu
Warszawa, online

Konferencja „Informatyka w zarządzaniu” to coroczne spotkanie pracowników nauki oraz zaproszonych praktyków specjalizujących się w zastosowaniach informatyki w szeroko pojętym świecie biznesu i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań nad wykorzystaniem technologii informatycznych do wspomagania zarządzania w organizacjach oraz transformacją cyfrową w gospodarce i społeczeństwie. W tym roku organizatorzy chcą położyć szczególny nacisk na powiązanie nauki z praktyką w ww. obszarach.

 

Zakres tematyczny Konferencji znajduje się na stronie https://iwz.sgh.waw.pl/.

 

Konferencja IwZ’2024 będzie poprzedzona bezpłatnymi warsztatami naukowymi (przeznaczonymi nie tylko dla doktorantów) pt. „Pasja i mistrzostwo w pisaniu prac naukowych”. Odbędą się one 27.11.2024 w trybie hybrydowym pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Ziemby (UE w Katowicach).

 

Edycja ta jest organizowana w Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH przez Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE SGH oraz AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych SGH, we współpracy z: Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii KAE SGH, Zakładem Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych Instytutu Statystyki i Demografii KAE SGH oraz Zakładem Algorytmów i Zastosowań Instytutu Ekonomii Matematycznej KAE SGH.

Konferencja została objęta patronatem honorowym JM Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka. Patronat nad konferencją objęły też: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Polska Sekcja INFORMS oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Patronat medialny objął e-mentor.

 

 Formularz rejestracyjny zostanie uruchomiony 15 maja 2024 r. Będzie na nim możliwość zgłoszenia uczestnictwa (także w warsztatach naukowych) oraz propozycji wystąpienia/referatu w postaci tematu i krótkiego abstraktu wraz z określeniem jednej z siedmiu  ścieżek tematycznych. Zgłoszenia będą recenzowane przez przewodniczących sesji. Wybrane referaty mogą zostać opublikowane w jednym ze wskazanych czasopism lub jednej z monografii II poziomu.

Więcej informacji na: https://iwz.sgh.waw.pl/

 

W serwisie prezentowane są zapowiedzi ciekawych konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce e-learningu, zarządzania wiedzą, e-biznesu oraz kształcenia akademickiego oraz ustawicznego - które odbywają się w Polsce
i na świecie.
Serwis umożliwia również zapoznanie się
z zapowiedziami konferencji, publikowanymi
w kolejnych wydaniach "e-mentora".

listopad 2024

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • So
  • Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30