Kalendarz wydarzeń

W celu zapoznania się z szczegółowym opisem wydarzenia, należy kliknąć na jego tytuł.

Wybierz miesiąc a następnie rok:      

zarządzanie wiedzą

7-9 października 2023 r. Konferencja Naukowa „Zarządzanie Wartością”
Gdańsk

W październiku odbędzie się organizowana cyklicznie od ponad 20 lat Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością (XXI edycja) organizowana przez Katedrę Strategicznego Rozwoju a także Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. XXI Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością jest jedną z niewielu konferencji w naszym kraju w tym obszarze tematycznym, które organizowane są w skali międzynarodowej, a jedyną – w formule promowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, jej uczestnikami będą wybitni przedstawiciele świata nauki oraz wielu sektorów gospodarki, a także naukowcy pełniący aktywne funkcje na poziomie władz państwowych, np. prof. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów a do niedawna Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja merytorycznie będzie obejmowała wieloaspektowe dyskusje skoncentrowane w czterech blokach tematycznych:

1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – PERSPEKTYWA POSTPANDEMICZNA  [środowisko i człowiek | gospodarka obiegu zamkniętego | modele doskonałości | opomiarowanie i raportowanie niefinansowe | migracja kapitału i wartości | kapitał ludzki]

2. ODBUDOWA I KREACJA ZAUFANIA W GOSPODARCE I SPOŁECZEŃSTWIE  [multiplikatywność kryzysów | konflikty oraz kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne | generatory i destruktory wartości | restrukturyzacja | rynki finansowe | sektor publiczny i działania antykryzysowe | wyzwania rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego | marketing | wykluczenie społeczne]

3. ZIELONA GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORSTWO  I SPOŁECZEŃSTWO  [innowacje | doskonalenie struktur i procesów | odporność organizacyjna | sektory nowej gospodarki | transformacja energetyczna | współpraca sektora publicznego i prywatnego]

4. INNOWACYJNE METODY BADAŃ NAUKOWYCH I NOWE KOMPETENCJE  [metodyka pomiaru zjawisk | doskonałość naukowa | nowe modele i paradygmaty | wirtualizacja i cyfryzacja – wyzwania i zagrożenia | sztuczna inteligencja]

 

Organizatorzy: Katedra Strategicznego Rozwoju i Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Więcej informacji na: https://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/index.php?str=1300

 

W serwisie prezentowane są zapowiedzi ciekawych konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce e-learningu, zarządzania wiedzą, e-biznesu oraz kształcenia akademickiego oraz ustawicznego - które odbywają się w Polsce
i na świecie.
Serwis umożliwia również zapoznanie się
z zapowiedziami konferencji, publikowanymi
w kolejnych wydaniach "e-mentora".

październik 2023

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • So
  • Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31