AAA

The scale and effects of the young Poles' alienation on the housing market

Izabela Rudzka

Abstract

As statistics show, few people can afford to buy an apartment. Many people cannot even afford to rent. On the other hand, the overcrowding rate and the number of adults living permanently with their parents in Poland are among the highest in Europe. Outstanding architects and sociologists have been dealing with housing problems for many years. In many countries, research is conducted showing the importance and essence of the problem, not only in the financial context, but above all in the psychological, health and social context that influences the behavior and attitudes of future generations. Access to housing real estate is not only a question of ensuring safety, stability, and shelter, it is also social relations that constitute the basis of human, socially evolving existence. Own house is a collection of meanings, codes and symbols. It is a product of multi-faceted and multi-generational, interrelated values. Failure to understand these issues eliminates all forms of striving for sustainable development.

Keywords: housing poverty, ownership, alienation, sustainable development, house renting

References

 • Aaronson, D. (2000). A note on the benefits of homeownership. Journal of Urban Economics, 47(3), 356?369. https://doi.org/10.1006/juec.1999.2144
 • Bankier. (b.d.). Kalkulator kredytu hipotecznego - oblicz raty i koszt. Pobrano 24 lutego 2021, z https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-kredytu-hipoteczticnego-raty-koszt
 • Boehm, T. P. i Schlottmann A. M. (1999). Does home ownership by parents have an economics impact on their children? Journal of Housing Economics, 8(3), 217-232 https://doi.org/10.1006/jhec.1999.0248
 • Bryx, M. i Rudzka, I. (2020a). Alternatywny model kredytowania hipotecznego na cele mieszkaniowe. bit.ly/3k3RBfh
 • Bryx, M. i Rudzka, I. (2020b). Wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu. W M. Bryx, M. i I. Rudzka, Alternatywny model kredytowania hipotecznego na cele mieszkaniowe (s. 34-47). bit.ly/3k3RBfh
 • Bryx, M. i SzelÂągowska, A. (2018). RozwĂłj zasobu mieszkaĂą dostĂŞpnych w Stolicy w perspektywie 2030. Raport zrealizowany na zlecenie Biura Polityki Lokalowej UrzĂŞdu Miasta Warszawy. Bryx-SzelÂągowska_Ekspertyza-dostĂŞpnoÂści_Mieszkania2030.pdf (um.warszawa.pl)
 • Bryx, M., ÂŁobejko, S. Chinowski, B. i Rudzka, I. (2020). ZdolnoœÌ kredytowa spoÂłeczeĂąstwa polskiego w zakresie kredytĂłw mieszkaniowych. bit.ly/3zb6DUK
 • CBRE. (2020). https://www.cbre.pl/pl-pl/raporty
 • Cesarski, M. (2018). Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) - MyÂśl mieszkaniowo-osadnicza i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Biuletyn KPZK, 269, 242-244. https://bit.ly/3CVUtSS
 • Castells, M. (1982). Kwestia miejska. PWN.
 • Conley, D. (2001). A room with a view or a room of one's own? Housing and social stratification. Sociological Forum, 16(2), 263-280. https://doi.org/10.1023/A:1011052701810
 • Czerniak, A. i Rubaszek, M. (2016). Znaczenie prywatnego rynku najmu dla stabilnoÂści makroekonomicznej krajĂłw strefy euro. Narodowy Bank Polski. https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms325.pdf
 • Dobkowska, A. (2020, marzec). StopieĂą przeludnienia mieszkaĂą w Polsce na tle standardĂłw europejskich. https://www.locja.pl/raport-rynkowy/przeludnione-mieszkania-w-ue,107
 • Dobosiewicz, J. (2018, 11 grudnia). W Polsce brakuje 2,1 mln mieszkaĂą. Deficyt stale roÂśnie. Business Insider. https://businessinsider.com.pl
 • Engels, F. (1949). W kwestii mieszkaniowej. Ksi¹¿ka i Wiedza.
 • Engels, F. (1952). PoÂłoÂżenie klasy robotniczej w Anglii. Ksi¹¿ka i Wiedza.
 • Erbel, J. (2020). Poza wÂłasnoÂściÂą. W stronĂŞ udanej polityki mieszkaniowej. Wysoki Zamek.
 • Economy. (b.d.). Is homeownership good for the economy? Pobrano 3 sierpnia z https://www.ecnmy.org/learn/your-home/homes-housing-economy/is-homeownership-good-for-the-economy/
 • Fields, D. (2019, 10 listopada). The moral economy of housing. Developing Economics. https://developingeconomics.org/2019/11/10/the-moral-economy-of-housing/
 • GomuÂłka, S. i Kowalik, T. (2011). Transformacja polska. Dokumenty i analizy 1990. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • GoryĂąski, J. (1966). Urbanizacja, urbanistyka i architektura. PWN.
 • Green, R. K. i White, M. J. (1997). Measuring the benefits of homeowning: Effects on children. Journal of Urban Economics, 41(3), 441-461. https://doi.org/10.1006/juec.1996.2010
 • GUS. (b.d.). Pobrano 10 sierpnia 2021 z http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx
 • GUS. (2020, 26 lutego). Struktura wynagrodzeĂą wedÂług zawodĂłw w paÂździerniku 2018 r. https://bit.ly/38Lqdw7
 • Harvey, D. (2013). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Wydawnictwo BĂŞc Zmiana.
 • Heidegger, M. (1974). BudowaĂŚ, mieszkaĂŚ, myÂśleĂŚ. Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja, 6(18), 137-152. bit.ly/2UxXt6E
 • Heritage Real Estate. (2018, 12 grudnia). HRE Think Tank upublicznia raport o deficycie mieszkaniowym. W Polsce brakuje dziÂś 2,1 mln lokali. Do 2030 r. zabraknie ich jeszcze 600 tys. https://heritagere.pl/hre-think-tank-upublicznia-raport-o-deficycie-mieszkaniowym/
 • JaÂłowiecki, B. i SzczepaĂąski, M. (2002). Miasto i przestrzeĂą w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • JĂŞdruch, D., KarpiĂąska, M. i LeÂśniak-Rychlak, D. (red.). (2018). Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 (t. 1). Instytut Architektury.
 • Kubicki, P. (2016). Polskie ruchy miejskie: Polityczne czy kulturowe? PrzeglÂąd Socjologiczny, 65(1), 65-79.
 • KupieĂą, K. i Karciarz, M. (2021, 5 lutego). SpoÂłeczna inicjatywa mieszkaniowa. Czym jest na jakich zasadach dziaÂła i z kim samorzÂąd moÂże jÂą zakÂładaĂŚ. Dziennik Gazeta Prawna. https://bit.ly/3g92cDp
 • Lachowski, M., Linkowska, M. i Sobczuk, Z. (red.) (2009). Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Lefebvre, H. (1996). The right to the city. The Anarchist Library.
 • Lion's Bank. (2015, 15 sierpnia). Kto wynajmuje polskie mieszkania? ZaskakujÂące wnioski z raportu GUS. Forsal. https://bit.ly/3iS4us1
 • Maciejewska, B. (2013, 14 stycznia). Heinrich Lauterbach - najbardziej wrocÂławski architekt XX wieku. Gazeta Wyborcza. https://bit.ly/3ASiV5T
 • Madden, D. i Peter, M. (2016). In defense of housing. The politics of crisis. Verso. https://bit.ly/38LkTsB
 • Majer, A. (2010). Socjologia przestrzeni miejskich. PWN.
 • Mandurowicz, M. (2017). CiÂągÂłoœÌ miasta. Prolegomena. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Marcus, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. City, 13(2-3), 185-197. https://doi.org/10.1080/13604810902982177
 • Markowski, T. i KudÂłacz, T. (red.). (2017). Miejskie obszary funkcjonalne w Âświetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174, 17-30. https://doi.org/10.24425/118518
 • Marks, K. (1960). RĂŞkopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. W K. Marks i F. Engels, DzieÂła (t. 1). Ksi¹¿ka i Wiedza.
 • Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowoœÌ. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Merleau-Ponty, M. (2003). Fenomenologia percepcji. Aletheia.
 • Morris, G. (b.d.). Advantages and disadvantages of owning a home. In Charge. Pobrano 10 sierpnia 2021 z bit.ly/3BY8ePE
 • Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw Hill.
 • NBP. (2019). Raport o sytuacji na rynku nieruchomoÂści mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018 r. https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2018.pdf
 • Oksiuta, A. (2020, 6 paÂździernika). Badanie: ponad poÂłowy wynajmujÂących mieszkania nie staĂŚ na zakup wÂłasnego lokum. Bankier. https://bit.ly/3xXUxO0
 • Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. https://dowbor.org/wp-content/uploads/2014/06/14Thomas-Piketty.pdf
 • PobÂłocki, K. (2017). Kapitalizm. Historia krĂłtkiego trwania. Fundacja BĂŞc Zmiana.
 • Program Mieszkania 2030. (2018). http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/mieszkania2030__program_do_konsultacji.pdf
 • Ranking kredytĂłw hipotecznych. (b.d.). Pobrano 3 sierpnia 2021 z bit.ly/3z8sfBh
 • Raport o stanie mieszkalnictwa. (2020, 5 marca). Ministerstwo Rozwoju i Technologii. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/raport-o-stanie-mieszkalnictwa
 • Rawls, J. (2010). Teoria sprawiedliwoÂści. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rewers, E. (2005). Post-polis. WstĂŞp do filozofii ponowoczesnego miasta. Wydawnictwo Universitas.
 • Rudzka, I. (2020). Restrukturyzacja obszaru mieszkaniowego jako element samoregulujÂących siĂŞ procesĂłw zrĂłwnowaÂżonego rozwoju - przykÂład Izraela. W P. Dec (red.), Ekonomiczne dylematy zrĂłwnowaÂżonego rozwoju. DziaÂłalnoœÌ, restrukturyzacja, finansowanie, upadÂłoœÌ (s. 115-131). Oficyna Wydawnicza SGH.
 • RybczyĂąski, W. (2019). Dom. KrĂłtka historia idei. Wydawnictwo Karakter.
 • Sagan, I. (2017). Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Skibniewska, H. (1974). Rodzina a mieszkanie. Instytut Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.
 • Soja, E. (2010). Seeking spatial justice. University of Minnesota Press.
 • Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Šimåèek, P., Szczyrba, Z., Andråško, I. i Kunc J. (2015). Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: From quantitative needs to qualitative requirements. Geographia Polonica, 88(4), 649-668. IGiPZ PAN. http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0038
 • Wallis, A. (1977). Miasto i przestrzeĂą. PWN.
 • WCED. (1987). Our common future. Brundtland Report. https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html
 • Wejchert, K. i Adamczewska-Wejchert, H. (1986). MaÂłe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne. Wydawnictwo Arkady.
 • Work Service. (2018). Migracje zarobkowe PolakĂłw VIII - maj 2018. https://bit.ly/3n5QSfu
 • Zdanowski, A. (1936). Warunki mieszkaniowe robotnikĂłw w okresie kryzysu i bezrobocia. Instytut Gospodarstwa SpoÂłecznego. Sprawy Robotnicze, 13. Drukarnia Matematyczna - H. ZajÂączkowski
AUTHOR

Izabela Rudzka

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em91.1534

The article is in the printed version on pages 73-84.

pdf read the article (Polish)

How to cite

Rudzka, I. (2021). Skala i skutki alienacji młodych Polaków na rynku mieszkaniowym. e-mentor, 4(91), 73-84. https://doi.org/10.15219/em91.1534