AAA

Developing the child's multilingualism: the concept of concurrent foreign language learning at the Mały Poliglota Children's University1

Agnieszka Szlachta

Abstract

The author of this paper provides a detailed discussion on the idea of teaching foreign languages to children and youth in the aspect of developing bi- and multilingualism. The main aim of this article is to present the concept of concurrent foreign language learning that has been pursued by the Maly Poliglota Children’s University at the Faculty of Philology at the University of Szczecin (Poland) since 2012. The article involves a description of the concept of the Maly Poliglota Children’s University with due account of the latest research in the field of language education and guidelines of modern language policy (in the European Union and in Poland). The paper presents methodological solutions which have been applied and the obtained implementation results. Moreover, the author refers to the specificity of teaching in a unique region of Poland, namely, West Pomerania, a border area, and discusses local conditions that affect the suggested foreign language teaching offer. The main idea of the creators of the Maly Poliglota Children’s University is to promote and develop the child’s and young people’s multilingualism by allowing them to participate in regular professional language classes organized at a higher education institution, conducted by well-qualified language instructors – academic teachers, and implemented based on the original curricula. The project concept covers concurrent teaching of two foreign languages supported by cultural and general development activities. Educational offer of Maly Poliglota currently involves the following language groups: English and Russian, German and Spanish, and Norwegian and Italian. This offer not only makes the Maly Poliglota Children’s University stand out in the market of language classes for the youngest in Szczecin but is also unique in Poland. The described principles are currently implemented as part of the Maly Poliglota Children’s University project, co-financed by the European Union with the funds of the European Social Fund (project no. POWR.03.01.00-00-U032/17).

Keywords: language education, foreign languages, linguistic competences, multilingualism, bilingualism, concurrent foreign language learning, children’s university

References

 • Brzeziński, J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Chłopek, Z. (2011). Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Erenc-Grygoruk, G. (2013). Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Impuls.
 • Jodłowiec, M., Niżegorodcew, A. (2008). W stronę post-metodycznej dydaktyki języków obcych. In M. Jodłowiec, A. Niżegorodcew (Eds.), W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych (pp.15-21). Kraków: Tertium.
 • Kaczmarski, S.P. (1988). Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Komorowska, E. (2006). Nauczanie języków obcych na Pomorzu Zachodnim w perspektywie Nowej Europy. In S. Flejterski, J. Jasnowska. P. Lewandowski, W. Olejniczak (Eds.), Energia Pomorza Zachodniego (pp. 343-348). Szczecin: Hogben s.c.
 • Komorowska, E. (2008). Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim. Szczecin-Rostock: Print Group Sp. z o.o.
 • Komorowska, E., Szlachta, A. (2017). Uniwersytet Dziecięcy "Mały poliglota". Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 • Komorowska, H. (2004). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Kotarba-Kańczugowska, M. (2015). Edukacja otwarta na języki: różnojęzyczność w teorii i praktyce. Kraków: Impuls.
 • Kukowicz-Żarska, K. (2011). Kompetencja interkulturowa w procesie nauczania języka obcego prowadzonego metodą komunikacyjną oraz metodami pokrewnymi. In A. Wąsikiewicz-Firlej, A. Szczepaniak-Kozak, H. Lankiewicz (Eds.), Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych (pp. 35-44). Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.
 • Marcinkowska-Bachlińska, M. (2017). Nowa wiedza, nowe wyzwania, stare problemy. Czy neuronauki są szansą dla edukacji?. In M. Marcinkowska-Bachlińska, E. Curkan-Dróżka (Eds.), Multi-lingua-didactica: nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej, Vol. 2, (pp. 25-38). Łódź: Primum Verbum.
 • Lisiecka-Czop, M. (2014). Wczesne nauczanie języków obcych w polskim systemie oświatowym na tle innych krajów Unii Europejskiej. In B. Mikołajczyk, R. Nadobnik (Eds.), Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej (pp. 45-56). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.
 • Nott-Bower, A. (2014). Dwujęzyczność a rozwój poznawczy w świetle teorii Jima Cumminsa. In K. Kuros-Kowalska, I. Loewe (Eds.), Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość: szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (pp. 49-64). Gliwice: Fonem.eu.
 • Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 • Przyklenk, J. (2014). Więcej niż jeden - to dobrze czy źle? O stosunku Polaków do wielojęzyczności w historii polszczyzny. In K. Kuros-Kowalska, I. Loewe (Eds.), Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość: szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (pp. 231-250). Gliwice: Fonem.eu.
 • Szpotowicz, M. (2011). Proces uczenia się dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej. In H. Komorowska (Ed.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia (pp. 123-139. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tutka, D. (2014). Wielojęzyczność edukacyjna. Kompetencje językowe studentów filologii angielskiej. In K. Kuros-Kowalska, I. Loewe (Eds.), Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość: szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (pp. 211-227). Gliwice: Fonem.eu.
 • Zając, J. (2011). Cele nauki języka obcego - kompetencja językowa. In H. Komorowska (Ed.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia (pp. 22-24). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
AUTHOR

Agnieszka Szlachta, Ph.D.

The Author is an assistant professor at the Department of Media and Communication, the Faculty of Philology at the University of Szczecin. She graduated in Polish Studies with a specialty in linguistics and language teaching, followed by a Ph.D. in Linguistics. In 2011-2012, she cooperated with Radio Szczecin. She is the pioneer and coordinator of the Mały Poliglota Children's University (since 2012). She is also an instructor of Polish as a foreign language (since 2014) and an author of a monograph titled Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin) (Szczecin, 2016). She co-edited five joint publications on linguistic studies and authored over twenty scientific articles published in Poland and abroad. Her scientific areas of interest focus around modern linguistics, the language in the media, foreign language teaching and teaching Polish as a foreign language.

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em76.1376

The article is in the printed version on pages 41-49.

pdf download PDF

pdf read the article (English)

How to cite

Szlachta, A. (2018). Developing the child's multilingualism: the concept of concurrent foreign language learning at the Mały Poliglota Children's University. e-mentor, 4(76), 41-49. DOI: https://doi.org/10.15219/em76.1376

References

1 The project is co-financed by the European Union as part of the European Social Fund, Action 3.1 Competences in higher education, Axis III: Higher education for economy and development POWER 2014-2020; project no. POWR.03.01.00-00-U032/17.