AAA

Creativity as one of trainers' key competences - implications for trainers education

Karolina Mularczyk, Agnieszka Gawor

Abstract

The aim of this study was to examine the level of creativity among trainers of soft skills. Creativity is one of the key competence in the profession of trainers. 80 participants response on the Polish adaptation of Test for Creative Thinking - Drawing Production, (TCT-DP) by Klaus K. Urban & Hans G. Jellen. This study shows that psychological education and graduation of professional school for trainers coexist with high score in creativity. Gender is not related with the score in the creativity test. They also confirm results of few prior metanalisys which reveal the lack of differences in creativity between genders. These studies are an important factor in the discussion about the relevance of creating the qualification framework in the profession of trainers.

Bibliography

  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • Jarmuż S., Witkowski T., Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń, Moderator, Wrocław 2004.
  • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008.
  • Matczak A., Jaworowska A., Stańczak J., Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. Polska adaptacja, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2000.
  • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
  • NGO, Stowarzyszenie ASTD Global Network Poland, Warszawa 2008.
  • Rae L., Ocena pracy szkoleniowca, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Senge P., Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
  • Sroczyńska-Skoratko I., Podręcznik Trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO, Stowarzyszenie ASTD Global Network Poland, Warszawa 2008.
AUTHORS

Karolina Mularczyk
University of Phisical Education in Poznań

Agnieszka Gawor
Opole University

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em56.1127

The article is in the printed version on pages 69-72.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

K. Mularczyk, A. Gawor, Kreatywność jako jedna z kluczowych kompetencji osób prowadzących szkolenia - implikacje dla sposobu kształcenia trenerów, „e-mentor” 2014, nr 4 (56), s. 69-72, http://dx.doi.org/10.15219/em56.1127.