AAA

Creating relations within innovation networks elements

Danuta Surówka-Marszałek

Abstract

One of the most common determinants of the companies' mutual cooperation is creating the innovation networks. There are lots of benefits stemming from active participation within them. Such networks are, among others, having access to diverse but complementary knowledge resources, reducing risk through its sharing, entering new markets and discovering new technologies or making use of other complementary assets or competences. That is only one of the reasons for which companies are eager for mutual cooperation. It enables them broadening their access towards key assets creating innovations. Their external dimensions are shaped by companies' relations with their clients, suppliers or other market partners, which in effect can succeed in the process of creating new values.

Bibliography

 • Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 • Bessant J., Tidd J., Innovation and entrepreneurship, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2007.
 • Bidault F., Fischer W., Technology transactions: networks over markets, "R&D Management" 1994, Vol. 24, No. 4, pp. 373-376, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.1994.tb00891.x.
 • Brzeziński M.(ed.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Długosz J. (ed.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Gomes-Casseres B., Group versus group: how alliance networks compete, "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, No. 4, pp. 62-74.
 • Gulati R., Managing network resources. Alliances, affiliations and other relational assets, Oxford University Press, New York 2007.
 • Gulati R., et al., How CEOs manage growth agendas, "Harvard Business Review" 2004, Vol. 82, No. 7-8, pp. 124-132.
 • Mowery D., Rosenberg N., Technology and the pursuit of economic growth, Cambridge University Press, Cambridge 1989, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511664441.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (eds.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Nohria N., Garcia-Pont C., Global Strategic Linkages and Industry Structure, "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12, No. S1 (Special Issue), pp. 105-124, http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250120909.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Spekmen R., et al., Creating strategic alliances which endure, "Long Range Planning" 1996, No. 29 (3), pp. 122-147, http://dx.doi.org/10.1016/0024-6301(96)00021-0.
 • Stańczyk-Hugiet E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji" 2011, No. 5, pp. 8-11.
 • Surówka-Marszałek D., Rola organizacji sieciowych w kreowaniu technologii innowacyjnych, [in:] Trocki M. (ed.), Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, pp. 51-59.
 • Tidd J., Bessant J., Pavit K., Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 • Żabiński L. (ed.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa 2012.

Keywords

innovation networks; companies’ cooperation; creating innovations

AUTHOR

Danuta Surówka-Marszałek

Cracow University of Economics

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em55.1110

The article is in the printed version on pages 62-71.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

D. Surówka-Marszałek, Kształtowanie relacji między elementami sieci innowacyjnych, „e-mentor” 2014, nr 3 (55), s. 62-71, http://dx.doi.org/10.15219/em55.1110.