AAA

The popularization of obligatory books with the use of social media portal - the example of Kamienie na szaniec on Facebook

Anna Michniuk, Sylwia Polcyn

Abstract

There has always been a lot of controversy over the list of obligatory school books. It may cause many ambivalent and negative emotions, especially among students. Today some of the new applications can change this situation. The social media like Facebook can help because of books' fanpages, which are created on social media sites. The article presents how teachers can use books fanpages and social media on Polish lessons. The authors referred to the fanpage of „Kamienie na szaniec” written by Aleksander Kamiński and methods which were used by one of the Polish teachers during lessons about „Wesele” written by Stanisław Wyspiański.

Bibliography

  • Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.
  • Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011.
  • Gawlicz K., Starnawski M., Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat po zmianie systemowej, [in:] Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P., Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.
  • Goźlińska E., Jak przygotować wycieczkę szkolną?, WSiP, Warszawa 2009.
  • Gutowska H. (ed.), Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach 1-3, WSiP, Warszawa 1982.
  • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
  • Prensky M. Digital natives, digital immigrants, "On the Horizon" 2001, Vol. 9, No. 5, s. 1-6, http://dx.doi.org/10.1108/10748120110424816.
  • Walsh K., Green H., 5 ways to use Facebook in your lesson plans and teaching, http://www.emergingedtech.com/2012/08/5-fun-ways-to-use-facebook-in-your-lesson-plans-and-teaching.
  • Zielińska A., Wesele na „Fejsie”, 2014, http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/2527-wesele-na-fejsie.

Keywords

obligatory school books; social media; Facebook; fanpages; Polish lessons

AUTHORS

Anna Michniuk

Adam Mickiewicz University in Poznań

Sylwia Polcyn

Adam Mickiewicz University in Poznań

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em55.1106

The article is in the printed version on pages 31-37.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

Sylwia Polcyn, Anna Michniuk, Popularyzacja lektur szkolnych na portalach społecznościowych na przykładzie strony „Kamienie na szaniec” na portalu Facebook, „e-mentor” 2014, nr 3 (55), s. 31-37, http://dx.doi.org/10.15219/em55.1106.