AAA

The impact of school image on the parents' choice of school in the context of the conducted research

Teresa Pietrulewicz

Abstract

The market of educational services has an impact on decisions taken by schools to create a positive image. A school's good image makes it stand out from competition, attracts new students and their parents, leads to teachers' and students' satisfaction. The total population of children attending schools is steadily decreasing, and the market of educational services is becoming increasingly diverse. Schools must compete with each other for students, and their image has an increasing impact on parents' choices regarding their children's education. Those criteria were the reason for undertaking the research in this topic. The survey conducted among parents of pupils in the first grade of a primary school had a pilot character. The author of this article has used both primary (quantitative research) and secondary sources (GUS, SIO) as well as literature studies. The aim of the cognitive study was to identify the factors that contribute to the school image and to determine the extent to which they affect parents' choice of educational institution for their child. The author relied on studies for identifying determinants affecting the image of school. These factors are related to: the quality of teaching, the teaching staff, the educational offer, communication, information in the media about the school, organizing events aimed at students and parents as well as the introduction of pedagogical innovation. The school should continually analyze changes in the market of educational services, learn how to draw conclusions from the opinions and judgments of parents and students, provide promotional activities. The analysis of test results should be the starting point for a strategy of shaping the image of the school in the long term and for adopting the best solutions in order to build a competitive advantage.

Bibliography

 • Bernstein D., Company image and reality. A critique of corporate communications, Holt, Rinehart and Winston, London 1984.
 • Budzyński W., Public relations, zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1998.
 • Budzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext. Warszawa 2003.
 • Davis A., Public relations, PWE, Warszawa 2007.
 • Fazlagić A.J., Kreowanie wizerunku szkoły, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej "Milenium", Gniezno 2007.
 • Federowicz M., Wojciuk A. (red.), Kontynuacja przemian, Raport o stanie edukacji 2011, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2107-raport-o-stanie-edukacji-2011.
 • Fleischer M., Corporate identity, public relations, Wrocław 2003.
 • Herczyński J., Sobotka A., Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce 2007-2012, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 • Huber K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Warszawa 1994.
 • Knight B., Financial management for schools. The thinking manager's guide, A Division of Heinemann Publishers Ltd., Oxford 1993.
 • Kotler Ph., Jain D.C., Maesincee S., Marketing nie stoi w miejscu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 • Łazarek R., Ekonomika turystyki, Warszawa 2004.
 • Pachnowska B., Wizerunek szkoły - analiza, strategia, kreacja. Komunikacja w edukacji, materiały konferencyjne, Borne Sulinowo 2003.
 • Pielachowski J., Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, Poznań 2007.
 • Sztucki T., Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 • Tkaczyk J., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego, [in:] Czubała A., Wiktor J.W. (ed.), Kierunki rozwoju marketingu usług, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chorzów 2002, pp. 223-235.
 • Zeller P., Promocja szkoły w środowisku lokalnym, CODN, Warszawa 2006.

Keywords

school image; educational offer; market of educational services; pedagogical innovation; promotional activities

AUTHOR

Teresa Pietrulewicz

The State School of Higher Professional Education in Elbląg

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em55.1105

The article is in the printed version on pages 22-30.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

T. Pietrulewicz, Wpływ wizerunku szkoły na jej wybór przez rodziców w świetle przeprowadzonych badań, „e-mentor” 2014, nr 3 (55), s. 22-30 http://dx.doi.org/10.15219/em55.1105.