AAA

Use of cognitive agents in economic organization's knowledge management

Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes

Abstract

The modern economy, based on the information and knowledge, forces the organizations to the use the IT tools which support the knowledge management process and realize the cognitive functions and decision-making. The article presents a concept of economic organization's knowledge management, using the cognitive agents. They can understand the real importance of the observed phenomena and economic processes taking place in the organization's environment, carry out an in-depth analysis of information, draw conclusions and take specific actions. Analysis of knowledge management process has been carried out in the first part of article. Next, the cognitive architecture named Learning Intelligent Distribution Agent (LIDA) has been characterized. The last part of article presents the manner of LIDA agent operation in regard to realization of sub-processes of knowledge management process. The cognitive agents' features allow organizations to gain competitive advantage thanks to the smooth management of their knowledge. They also allow to reduce the cost of operation of the company by making quick and accurate decisions at an operational, tactical and strategic level.

Bibliography

 • A. Bytniewski, M. Hernes, Wykorzystanie agentów kognitywnych w budowie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 46-61.
 • S. Franklin, The LIDA architecture: Adding new modes of learning to an intelligent, autonomous, software agent, [w:] Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, Society for Design and Process Science, San Diego CA 2006.
 • R. Hecht-Nielsen, Confabulation Theory: The Mechanism of Thought, Springer 2007.
 • J. Kisielnicki, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • P. Langley, An adaptive architecture for physical agents, [w:] Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM Int. Conference on Intelligent Agent Technology, IEEE Computer Society Press, Compiegne 2005.
 • B. Mierzejewska, Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, „e-mentor” 2005, nr 3 (10), s. 55-59, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171.
 • M.L. Owoc (red.), Elementy systemów ekspertowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • R. Tadeusiewicz, Systemy kognitywne - nowy wymiar informatyki ekonomicznej, http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75001,systemy-kognitywne-nowy-wymiar-informatyki-ekonomicznej.
 • A. Wallis, Proces kreowania i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, [w:] D. Jelonek, T. Turek (red.), Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 52-63.
 • A. Wallis, Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] L. Drelichowski, A. Januszewski, G. Dzieża (red.), Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz - Ciechocinek 2003.
 • R. Zygała, Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

AUTHORS

ANDRZEJ BYTNIEWSKI

Wrocław University of EconomicsMARCIN HERNES

Wrocław University of Economics

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em54.1092

The article is in the printed version on pages 40-45.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

A. Bytniewski, M. Hernes, Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych w procesie zarządzania wiedzą w organizacji gospodarczej, „e-mentor” 2014, nr 2 (54), s. 40-45, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1092.