AAA

Diversity management and knowledge management

Jan Fazlagić

Abstract

Since the early 1990s, issues of equality and diversity, and the management of sameness and difference in the workplace have become hot topics in the management. Similarly, the interest in knowledge management has been growing and attracting the attention of business practitioners and scholars. Both management concepts have been developing in parallel. This paper aims to analyze the differences and similarities between the two concepts. It also postulates that any organizational changes regarding knowledge management should be pre-dated by a diversity management programme which will lay ground for the establishing of a knowledge-friendly organizational culture. The article describes the opportunities and threats related to the implementation of a diversity management programme in the case of a local government office. A comparison of two theoretical models of organisations depending on the degree of the implementation of diversity and knowledge management programmes is presented.

Bibliography

 • J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.
 • J. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2001.
 • S.T. Bell, Deep-level composition variables as predictors of team performance: a meta-analysis, „Journal of Applied Psychology” 2007, Vol. 92, No. 3, pp. 595-615.
 • T.J. Calo, Talent management in the era of the aging workforce: The critical role of knowledge transfer, „Public Personnel Management” 2008, Vol. 37, No. 4, pp. 403-416.
 • J.N. Cummings, Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization, „Management Science” 2004, Vol. 50, No. 3, pp. 352-364.
 • B. Czerniachowicz, Zasoby przedsiębiorstwa jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • J. Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice 2010.
 • J. Fazlagić, materiały z projektu Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Materiały wewnętrzne - niepublikowane, Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2013.
 • A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Recepta na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006.
 • J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • D.C. Hambrick, T.S. Cho, C.C. Chen, The influence of top management team heterogeneity on firms' competitive moves, „Administrative Science Quarterly” 1996, Vol. 41, No. 4, pp. 659-684.
 • M. Keil, B. Amershi, S. Holmes, H. Jablonski, E. Lüthi, K. Matoba, A. Plett, K. von Unruh, Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością, International Society for Diversity Management, European Commission 2007, http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-pl.pdf.
 • J. Lauring, J. Selmer, Knowledge sharing in diverse organizations, „Human Resource Management Journal” 2012, Vol. 22, No. 1, pp. 89-105.
 • E. Lisowska, A. Sznajder, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/2013_11/Barometr_R_norodno_ci_2013_raport_Diversity_Index_final.pdf.
 • M. Loden, Implementing Diversity, McGraw-Hill, New York 1995.
 • S. Marsh, Live discussion: equality and diversity in local government, „Guardian Professional”, 07.05.2013, http://www.guardian.co.uk/local-government-network/2013/may/07/equality-and-diversity-local-government-discussion.
 • P. Rastogi, Knowledge Management and Intellectual Capital: The New Virtuous Reality of Competitiveness, „Human Systems Management” 2000, Vol. 19, No. 1, pp. 39-49.
 • A. Tsui, T. Egan, C. O'Reilly, Being different: relational demography and organizational attachment, „Administrative Science Quarterly” 1992, Vol. 37, No. 4, pp. 549-579.
 • W. Walczak, Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, „e-mentor” 2011, nr 3 (40), s. 11-19, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840
 • Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008, http://www.witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf.

AUTHOR

JAN FAZLAGIĆ

Poznań University of Economics