Data dodania:

Komentarze do wpisu:

Uzupełnienie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy, silnie rozbudowany przez Frommera wątek. Zauważa on, że współcześnie obserwujemy świat poprzez ramki, którymi są ekrany naszych telewizorów, monitorów, tabletów, czy smartfonów. Jest to obraz zamknięty, ograniczający pole widzenia. Medium, jakim jest PPT, wpisuje się w tę logikę patrzenia na rzeczywistość, gdyż slajd prezentacji jest akumulacją ramek. W ich granicach zamknięte są teksty, ilustracje, rysunki, wykresy, jednym słowem wszystkie elementy składowe prezentacji. Jest to, zdaniem Frommera, kolejny przejaw negatywnego wpływu PPT na przekazywane za jego pośrednictwem treści.