Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kontekście historycznych podziałów na Polskę A i Polskę B

Komentarze do artykułu:

Czytając Pański artykuł przyszło mi na myśl, iż uwzględniając uwarunkowania historyczne tzn przemieszczenie ludności po drugiej wojnie światowej i inwestycje okresu miedzy wojennego potwierdzają wyniki pańskich badań.Proponuję na tych terenach zająć się zmianą świadomości społecznej i ekonomicznej ludności tam zamieszkałej a efekty będą po latach.

Chyba rzeczywiście jest coś na rzeczy w kwestii przesiedleń i problematyki migracji na tzw. ziemie odzyskane. Nie jestem socjologiem, niemniej osadnictwo na terenach Polski zachodniej (np. województwo lubuskie i zachodniopomorskie) czy północno-wschodniej (Warmia/Mazury) wiązało się prawdopodobnie z kompletnym zanikiem więzi i poczucia tożsamości między nowymi mieszkańcami, w myśl zasady: skoro kazali się wynosić z poprzedniego miejsca (kresy), to czy nie przyjdą znów i nakażą to samo? Stąd chyba przeczucie, że nie warto inwestować w swoje otoczenie, w siebie, w relacje itp. Ja to w innym ujęciu nazywam "życiem na taśmę klejącą" w tym sensie, że jakiekolwiek poważniejsze inwestycje gospodarstw domowych sprowadzały się do prowizorycznego odtwarzania, nie zaś tworzenia nowych ("po co robić generalny remont, skoro mogę znów wszystko stracić"). Sądzę, że to, co opisuję miało swoje apogeum świeżo po wojnie, w czasie krystalizowania się nowego chorego porządku i niepewności co do dalszych losów. Aczkolwiek jeżdżąc po kraju wciąż widać różnice w rozwoju przejawiające się stopniem utrzymania domostw (na szczęście jest już duża poprawa w odniesieniu do tego, co było przed chociażby kilkunastoma laty). Dla mnie jest to najprostszy wskaźnik poziomu rozwoju, niedoskonały, ale łączący w sobie i ekonomię, i socjologię. Dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiam znad morza.

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 17 października 2011 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.